Contactpersoon module

Profielfoto van Ilse
Ilse Schenk

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Module 3: Verdiepingscursus WAV

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Drie hoofdvragen (wav)

Lees de onderstaande tekst en bestudeer het landenoverzicht. 

Bijna elke vreemdeling die zich voor kortere of langere tijd in Nederland wil vestigen krijgt te maken met de regels die voortvloeien uit het Nederlandse, en soms ook Europese, toelatingsbeleid voor vreemdelingen. Dit geldt dus ook voor veel van je buitenlandse gasten.

De regels zijn abstract, maar je vraag is concreet. Je hebt straks een buitenlandse gast aan de telefoon of aan je bureau en je wilt snel weten welke procedures voor deze specifieke gast van toepassing zijn. De volgende drie vragen helpen je bij het vaststellen van de juiste procedures:

1. Hoe lang wil hij/zij in Nederland verblijven?
2. Welke nationaliteit heeft hij/zij?
3. Met welk doel wil hij/zij naar Nederland komen?

In het landenoverzicht kun je op basis van deze vragen zien welke procedure voor welke groep van toepassing is. In de tabbladen aan de linkerkant van uw beeld behandelen we kort elk van deze drie criteria.

Let wel op, Nederlandse relaties met derde landen zijn constant in beweging - de landengroepen zoals ze nu in het landenoverzicht staan zijn dus niet in steen gebeiteld. Het is een gemakkelijke tool, maar voor de meest recente informatie kunt u beter bij de IND-website terecht.