Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Schrijven van een beleidsplan internationalisering PO

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Schrijven van een beleidsplan internationalisering PO

po_schrijven

Een beleidsplan internationalisering is onmisbaar voor een school die internationalisering tot een structureel onderdeel van haar onderwijsprogramma wil maken. U schrijf zo’n beleidsplan bijvoorbeeld als u subsidie wilt aanvragen via het programma Erasmus+ of Vios.* In een beleidsplan internationalisering laat een school zien welke doelen ze zichzelf stelt ten aanzien van internationalisering,  en hoe ze de doelen wil bereiken.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor:

  • alle scholen in het primair onderwijs, zonder of met ruime ervaring met internationalisering. Voor de eerste groep is het raadzaam om eerst de Nuffic Academy-module ‘Starten met internationaliseren’ te doorlopen;
  • scholen met een nieuwe coördinator internationalisering die bijvoorbeeld andere accenten wil leggen;
  • scholen met veel kennis op dit vlak die hun beleidsplan internationalisering willen herzien.

Doelen van het schrijven van een beleidsplan internationalisering PO

  • U wilt dat uw school actiever wordt op het vlak van internationalisering;
  • U wilt een subsidieaanvraag doen via het programma Erasmus+ of Vios;
  • U wilt uw huidige beleidsplan kritisch tegen het licht houden;
  • U heeft al een algemeen beleidsplan internationalisering, maar wilt een onderdeel toevoegen, zoals vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) of het International Primary Curriculum (IPC).

Het eindproduct is een realistisch, uitvoerbaar beleidsplan dat voor de komende twee à vier jaar de grote lijnen van uw internationaliseringsbeleid aangeeft.

Wat biedt deze module u?

Nadat u deze module hebt gevolgd, weet u:

  • hoe u een sterkte-zwakteanalyse van het internationaliseringsbeleid van uw school kunt maken;
  • waar u de juiste informatie voor uw beleidsplan internationalisering vindt;
  • hoe u een zo krachtig en realistisch mogelijk beleidsplan opstelt. 

Voorkennis

Bent u nauwelijks of niet bekend met internationalisering in het onderwijs? Dan raden we u aan om eerst de Nuffic Academy-module ‘Starten met internationaliseren’ te volgen.
* Zie http://www.erasmusplus.nl/ en https://www.nuffic.nl/onderwerpen/vios/