Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Modelantwoord bij opdracht 1 Wat is uw schooleigen definitie van internationaliseren?

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Modelantwoord bij opdracht 1 Wat is uw schooleigen definitie van internationaliseren?

De definitie die Nuffic hanteert is als volgt:

Internationaliseren in het basisonderwijs is samen met de leerlingen ‘over de grenzen heen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot. Door leerlingen op jonge leeftijd te laten kennismaken met de internationale en interculturele samenleving, krijgen zij een breder perspectief en worden de leerlingen toegerust op het functioneren in deze samenleving. De focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis van leerlingen die gaan wonen en werken in een internationale en interculturele samenleving.

Daarnaast wordt door internationalisering de professionalisering van de leerkrachten bevorderd en het curriculum op scholen verrijkt. Internationaliseren is niet een ‘extraatje’, maar een noodzakelijke bouwsteen om kwalitatief goed onderwijs te geven dat past in deze tijd.

Door internationalisering vergroten leerlingen hun kennis van en interesse in de Europese Unie, andere Europese landen, en de rest van de wereld. Door wereldburger te worden, worden ze zich ook meer bewust van hun eigen identiteit. Een leerling kent een ander, en mede daardoor zichzelf.