Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Modelantwoord bij opdracht 2 Wat zijn internationaliseringsactiviteiten?

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Modelantwoord bij opdracht 2 Wat zijn internationaliseringsactiviteiten?

Net als bij de schooleigen definitie van internationalisering is hier geen sprake van absoluut goed of fout. Het hangt vaak af van de precieze invulling van de activiteit. Hieronder vindt u overwegingen die u mee kunt nemen in uw denkproces over internationaliseringsactiviteiten:

1. Het klassikaal kijken naar het Jeugdjournaal

Wel als u dieper ingaat op de verschillende culturen in allerlei landen die de revue passeren en daarover spreekt met bijvoorbeeld mensen over wie een nieuwsitem gaat. De culturele dimensie of het communicatieve aspect moeten dus aan bod komen

2. Het uitdiepen van de thema’s vervoer en vakantie

Wel als er bewust wordt gekeken naar hoe die thema’s in verschillende landen om ons heen zijn georganiseerd en er begrip wordt gekweekt tussen landen onderling, bijvoorbeeld door erover te communiceren met mensen uit verschillende culturen.

3. Excursies naar een museum voor volkenkunde

Wel als er expliciet aandacht wordt besteed aan het vergroten van het begrip tussen verschillende culturen of er gecommuniceerd wordt met iemand uit een andere cultuur, bijvoorbeeld bij een speciale rondleiding door een betrokkene.

4. Het organiseren van een bake sale of internationaal buffet met allerlei buitenlandse hapjes en drankjes

Wel als er ingegaan wordt op de culturele verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en de andere landen en als er gecommuniceerd wordt met mensen uit verschillende culturen. Er moet dus informatie worden gegeven over de achtergrond van het voedsel, de mensen of het land, of gecommuniceerd worden met mensen uit andere culturen.

5. Een eTwinning-project (virtueel) met een buitenlandse school

Wel want er is sprake van actief communiceren met leeftijdsgenoten in het buitenland waarbij er leerdoelen gekoppeld zijn aan de communicatie, zoals het beschrijven van ervaringen en opvattingen in de verschillende culturen, zoals vriendschap, feesten of recycling op school.

6. Werken in een internationale groep aan een project tijdens een bezoek aan een school vlak over de grens

Wel want er wordt actief gecommuniceerd en samengewerkt met leeftijdsgenoten uit het buitenland

7. Reis naar Aken

Wel als het bijvoorbeeld gaat om opdrachten met Duitse leeftijdsgenoten, verblijf in gastgezinnen, interviewopdrachten. Het draait om contact met Duitse leeftijdgenoten over relevante onderwerpen.

8. Interviewen van een Poolse arbeider in het kader van een project over de EU

Wel als er daadwerkelijk contact is en als het over een onderwerp met een internationale dimensie gaat.

9. Chinees leren

Wel als de taal gebruikt wordt in een actief contact met anderen met een niet-Nederlandse achtergrond.

10. Lezen van een Engels boek

Wel als het boek gebruikt wordt om te leren over een Engelstalig land of als het gebruikt wordt in een project met leerlingen in het buitenland.

11. Sponsorloop voor een goed doel in het buitenland

Wel als er relevante informatie wordt gegeven over het land en de mensen, waardoor er bewustzijn van overeenkomsten en verschillen ontstaat en er begrip wordt gekweekt voor verschillen.