Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Opdracht 4 Doe de sterkte/zwakte-analyse (SWOT)

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Opdracht 4 Doe de sterkte/zwakte-analyse (SWOT)

Een sterkte/zwakte-analyse heet ook wel SWOT, naar de Engelse termen Strength, Weakness, Opportunities, Threats (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen). De sterkte/zwakte-analyse is een model afkomstig uit het bedrijfsleven dat de sterktes en zwaktes intern en de kansen en bedreigingen in de omgeving (extern) analyseert. Dit model is ook geschikt om de schoolorganisatie te bekijken op het gebied van internationalisering. Daardoor kan het u helpen bij het maken van een beleidsplan internationalisering.

Het is voldoende dat u de sterktes en zwaktes binnen de school analyseert, en de verbeterpunten van de bestaande situatie en van het gevoerde beleid in kaart brengt. U kunt eventueel ook de externe sterktes en zwaktes - 'kansen' en 'bedreigingen' invullen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan fusies of bezuinigingen.

Tip

Het is zeer aan te bevelen om deze analyse voor te leggen aan uw collega's. Kijken zij er net zo tegen aan als u? Hebben ze nog aanvullingen?

Doe nu de sterkte/zwakte-analyse (SWOT) en vul het werkblad in.

Zie ook: