Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Terminologie

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Terminologie

Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Dit programma, met een looptijd van 7 jaar, is gericht op het verbeteren van vaardigheden en de inzetbaarheid, en op het ondersteunen van de modernisering van onderwijs- en opleidingsstelsels en jeugdwerk.

eTwinning

eTwinning is een online samenwerkingsprogramma waar Europese docenten elkaar vinden. Meer dan 120.000 scholen uit 32 landen zijn aangesloten. Via eTwinning kunnen leerlingen met leeftijdsgenoten in het buitenland mailen, chatten en skypen, of werken ze online samen aan projecten. Leerkrachten kunnen materiaal en methodes uitwisselen en kunnen zo nieuwe ideeën opdoen.

IPC

International Primary Curriculum, een curriculum voor kinderen van 4 tot 12 jaar, gericht op de creatieve en zaakvakken. Het curriculum geeft ook een internationaal perspectief. Het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde waarbij nadrukkelijk ook gekeken wordt vanuit het perspectief van mensen in andere landen.

IPV

IPV (Internationalisering Po en Vo) biedt subsidiemogelijkheden voor internationaliseringsactiviteiten zoals vroeg vreemdetalenonderwijs of IPC.

Sterkte/zwakte-analyse: SWOT

Een sterkte/zwakte-analyse heet ook wel SWOT, naar de Engelse termen Strength, Weakness, Opportunities, Threats (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen). De sterkte/zwakte-analyse is een model afkomstig uit het bedrijfsleven dat de sterktes en zwaktes intern en de kansen en bedreigingen in de omgeving (extern) analyseert.
Dit model is ook geschikt om de schoolorganisatie te bekijken op het gebied van de internationalisering. Daardoor kan het u helpen bij het maken van een beleidsplan internationalisering.

Een SWOT kan er zo uitzien:

   Positief

   Negatief

  Intern

   Sterktes:    Zwaktes:

  Extern

  Kansen:   Bedreigingen:

 

Tpo

Tweetalig primair onderwijs is een pilot op 19 basisscholen waar 30-50% van de onderwijstijd in het Engels gegeven wordt.

Vvto

Vroeg vreemdetalenonderwijs is onderwijs Engels, Duits, Frans of Spaans op de basisschool, meestal aangeboden vanaf groep 1.