Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Schrijven van een beleidsplan internationalisering PO

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Schrijven van een beleidsplan

Bij het schrijven van het beleidsplan volgt u het format van het algemene beleidsplan uit de Toolkit (pdf; bijlage 2, pag. 19-20) Het is een algemeen beleidsplan internationalisering. Specifieke eisen voor een beleidsplan vvto is hierin bijvoorbeeld niet opgenomen. U kunt deze er wel zelf aan toevoegen, bijvoorbeeld na het volgen van de module Kennismaken met vroeg vreemdetalenonderwijs. Ook andere beleidsterreinen kunnen naar eigen inzicht worden toegevoegd.

Beginnende scholen kunnen bij bepaalde onderdelen misschien minder invullen, terwijl ervaren scholen wellicht slechts enkel onderdelen bij hoeven te schaven.

Proces

Het schrijven van een beleidsplan is een proces dat veel tijd en inzet vergt. Wat beschreven is, moet de neerslag zijn van gesprekken met alle betrokkenen. Het is van belang om deze afspraken te plannen.

Tip

Maak een tijdsplanning waarin u aangeeft wanneer u de afspraken met de verschillende betrokkenen heeft en wanneer u van plan bent de verschillende onderdelen te schrijven.

Nu en in de toekomst

Een beleidsplan geeft niet zozeer een beschrijving van een bestaande toestand, maar bevat vooral ontwikkelpunten en voorgenomen maatregelen voor de toekomst. Bij veel onderdelen gaat het dan ook om de volgende vragen:

  • Wat hebben we gedaan en waar staan we nu?
  • Waar willen we naar toe en hoe doen we dat?
  • Wie doet wat wanneer?

Het is daarbij vooral belangrijk dat u uw actiepunten met de namen van de verantwoordelijken in een tijdslijn opschrijft.

Aan de slag!

Hierna volgen de verschillende onderdelen van het beleidsplan. Na het schrijven van de inleiding komt u in 10 stappen tot een compleet beleidsplan. Lees eerst het hele format door. U weet dan waar welk onderdeel aan bod komt; dat kan dubbel werk voorkomen. Houdt u ook vooral de sterkte/zwakte-analyse (SWOT) bij de hand die u heeft gemaakt bij opdracht 4.