Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Stap 1 en 2: Visie/missie en doelstellingen

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Stap 1 en 2: Visie/missie en doelstellingen

Vervolgens kijkt u vanuit de school als geheel naar de bestaande en gewenste situatie van internationalisering door de volgende vragen te beantwoorden:

Stap 1: Visie/missie

  • Wat is de visie en missie van uw school?
  • Welke relatie ligt er met internationalisering?
  • Is er een relatie met de visie en missie van uw schoolbestuur met betrekking tot internationalisering?

Stap 2: Doelstellingen

  • Welke doelstellingen met betrekking tot internationalisering streeft de school na op de gebieden kennis, vaardigheden en attitude?
  • Welke competenties zijn hierbij essentieel?

Bronnen

Gebruik hierbij:

- de inzichten die u heeft verworven bij module 1, Starten met Internationaliseren, opdracht 2: Doel of niet?
- de informatie die u verzameld heeft bij Doe de sterkte/zwakte-analyse (SWOT), punt Schoolleiding/bestuur (visie en missie; definitie en doelstelling van internationaliseren)