Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Stap 4: Organisatie

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Stap 4: Organisatie

Als u wilt dat internationalisering geen 'eendagsvlieg' is, maar een structureel onderdeel van uw onderwijsprogramma, dan is een goede organisatie noodzakelijk. Denk daarbij ook aan tijd en ruimte voor degenen die betrokken zijn bij internationaliseringsactiviteiten.

Beantwoord de volgende vragen:

Bemensing

 • Welke personen zijn betrokken bij het internationaliseringsbeleid en de uitvoering?
 • Is of wordt er een coördinator internationalisering aangesteld?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van deze coördinator?
 • Is of wordt er een werkgroep internationalisering aangesteld?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van deze werkgroep?

Facilitering

 • Hoe is het overleg tussen de schoolleiding/schoolbestuur en de coördinator/werkgroep georganiseerd?
 • Hoe is het overleg tussen de coördinator/werkgroep en het team georganiseerd?
 • Hoe past internationalisering in de dagelijkse gang van zaken op school?
 • Hoe zorgt u voor inbedding van internationalisering in uw schoolcurriculum?
 • Hoe wordt de leeropbrengst verspreid binnen de school?
 • Hoe wordt de leeropbrengst verankerd voor de toekomst?
 • Wat zijn de voornaamste ontwikkelpunten rond de organisatie van internationalisering op uw school?
 • Welke maatregelen/activiteiten zijn er nodig om de gestelde doelstellingen te bereiken?

Geef ten slotte de taakverdeling en een tijdspad aan.

 • Wie is hiervoor verantwoordelijk?
 • Wanneer wordt wat gedaan?

Bronnen

Gebruikt u hiervoor de informatie die u verzameld heeft bij Doe de sterkte/zwakte-analyse (SWOT)
- Organisatie (taakverdeling; betrokkenheid van schoolleiding/bestuur; rol coördinator/werkgroep; overleg tussen leiding/bestuur – coördinator/werkgroep; overleg met team)
- Curriculum (ervaring met aanpassen curriculum; kwaliteit van curriculum; verantwoordelijkheid voor curriculum; verankering in het curriculum; verdeling van de activiteiten over de groepen/een schooljaar).
Voor de taken van de coördinator internationalisering kunt u ook terecht bij de Handreiking internationalisering primair onderwijs.