Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Stap 7: Informatie en public relations

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Stap 7: Informatie en public relations

Om verschillende redenen is het belangrijk om te zorgen voor goede informatie en public relations (PR). Ouders/verzorgers, leerlingen en collega's willen weten wat er gaande is. Door te laten zien hoe nuttig, noodzakelijk en interessant internationaliseringactiviteiten zijn, kunt u binnen uw eigen kring draagvlak voor internationalisering creëren of vergroten.

Ook kan de school zich profileren door naar buiten uit te dragen wat er wordt gedaan op het gebied van internationalisering. Dit is ook een manier om andere organisaties of instellingen buiten de school voor uw internationaliseringsprojecten te interesseren.

Beantwoord de volgende vragen over de interne en externe communicatie over internationalisering.

Intern

 • Hoe communiceert u met de schoolleiding/schoolbestuur over de activiteiten?
 • Hoe communiceert u binnen het team over op handen zijnde activiteiten?
 • Hoe worden de leerlingen geïnformeerd over internationalisering?
 • Hoe worden de ouders/verzorgers van (toekomstige) leerlingen geïnformeerd over internationalisering?
 • Is er een duidelijke fysieke plek op school waar internationalisering zichtbaar is voor leerlingen en ouders/verzorgers?

Extern

 • Hoe wordt er gezorgd voor externe informatie over internationaliseringsactiviteiten?
 • Hoe wordt een bijzondere activiteit zoals een bezoek aan en van buitenlandse partnerscholen zichtbaar gemaakt binnen de eigen school, het eigen bestuur of bijvoorbeeld de eigen gemeente?
 • Hoe is de informatie over internationalisering op de website van de school geregeld?
 • Wat doet de school om instanties, bedrijven en organisaties (de gemeente?) bij internationalisering te betrekken?
 • Welke promotiemiddelen heeft de school? (Bijvoorbeeld posters, flyers, vlaggen, logo's op website en drukwerk.)

Geef de taakverdeling en een tijdspad aan.

 • Wie is hiervoor verantwoordelijk?
 • Wanneer wordt wat gedaan?

Bronnen

Gebruikt u hiervoor de informatie die u verzameld heeft bij Doe de sterkte/zwakte-analyse (SWOT), punten
- Organisatie (taakverdeling; betrokkenheid van schoolleiding/bestuur; rol coördinator/werkgroep; overleg tussen leiding/bestuur – coördinator/werkgroep; overleg met team)
- Team (overleg; betrokkenheid; ervaring met activiteiten; scholing; taakverdeling)
- Leerlingen (informatie; betrokkenheid; ervaring met activiteiten)
- Ouders/verzorgers (informatie; PR; betrokkenheid; ervaring met activiteiten)

Tip

Op de website van Nuffic kunt u allerlei publicaties downloaden of bestellen.