Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Stap 8: Scholing en netwerkvorming

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Stap 8: Scholing en netwerkvorming

Om internationalisering op uw school succesvol te maken en de kwaliteit ervan te verbeteren, is het van belang dat het team goed geschoold is. Ook is scholing een manier om inspiratie op te doen. Hetzelfde geldt voor deelname aan netwerken. Deelname aan netwerken betekent ook contacten opdoen die waardevol kunnen zijn bij het opzetten van nieuwe projecten.

Internationalisering is niet alleen bedoeld voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten en schoolleiders. Door middel van studiebezoeken en deelname aan een nascholing in bijvoorbeeld het buitenland, kunnen zij de kwaliteit van hun eigen en andermans onderwijs verhogen, nieuwe inspiratie opdoen en anderen inspiratie bieden.

Beantwoord de volgende vragen:

  • Waarin worden de coördinator en de schoolleiders en leerkrachten geschoold? Denk aan scholing in de vreemde taal die vanaf groep 1 aan de leerlingen gegeven wordt, de vakdidactiek of aan scholing in het omgaan met cultuurverschillen op het gebied van onderwijssystemen in verschillende landen, de dagelijkse schoolpraktijk en het dagelijks leven.
  • Hoe worden de coördinator en de schoolleiders en leerkrachten geschoold? Denk aan scholing via internet, literatuurstudie/publicaties, cursussen en conferenties.
  • Waar worden de coördinator en de schoolleiders en leerkrachten geschoold? Denk aan scholing in binnen- en buitenland of bijvoorbeeld door teleconferencing of Skype.

Bronnen

Gebruikt u hiervoor de informatie die u verzameld heeft bij Doe de sterkte/zwakte-analyse (SWOT), punt Team (overleg; betrokkenheid; ervaring met activiteiten; scholing; taakverdeling).
Scholen die een subsidieaanvraag doen in het kader van de programma’s Erasmus+ en Vios kunnen hierover informatie vinden u op de website van Nuffic Bij stap 9 staat ook informatie over financiering.