Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Stap 9: Financiering

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Stap 9: Financiering

Internationalisering kost geld. Er zijn verschillende manieren om dit te financieren. In het beleidsplan moet u duidelijk maken hoe u de financiering gaat regelen.

Beantwoord u daarvoor deze vragen:

  • Hoe wordt internationalisering gefinancierd?
  • Welke subsidies worden aangevraagd?
  • Wat is de bijdrage van het bestuur en/of de school?
  • Wordt er een eigen bijdrage van de ouders/verzorgers gevraagd?
  • Komt het voor dat ouders/verzorgers niet willen/kunnen betalen? Zo ja, hoe gaat de school daarmee om?
  • Staat de school open voor sponsoring? Zo ja, door wie en onder welke voorwaarden?

Bronnen

Gebruikt u voor het beantwoorden van deze vragen de informatie die u verzameld heeft bij Doe de sterkte/zwakte-analyse (SWOT), punt Financiering (eigen budget schoolleiding/bestuur; subsidies; eigen bijdrage ouders/verzorgers).
In module 1 Starten met internationaliseren zit het onderdeel Subsidiemogelijkheden.