Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Starten met internationaliseren in het PO

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Starten met internationaliseren in het PO

po_starten_met_inter

Kinderen die al in het primair onderwijs (PO) in aanraking komen met andere culturen verbreden jong hun horizon. Zo kunnen ze gemakkelijker de overstap maken naar een middelbare school die veel aandacht besteedt aan internationalisering. Met een diploma van zo’n school zijn ze een echte ‘wereldburger’ in wording en hebben ze meer kans om in een internationale studie-, werk- en/of woonomgeving te belanden.

Internationalisering in het po is te onderscheiden in vier domeinen:

  • vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto);
  • internationaal georiënteerde leerinhouden;
  • uitwisseling over de grens;
  • internationale beleidsontwikkelingen.

Doelgroep

Je bent werkzaam op een school voor basisonderwijs. Jij of  jouw school is geïnteresseerd in internationalisering. Je wilt er meer over weten: wat is internationalisering precies, wat heeft mijn school, wat hebben onze leerlingen eraan?

Doelen van internationaliseren in het PO

Een kennismaking met andere landen en mensen uit andere culturen is bijzonder leerzaam voor jouw leerlingen. Internationale activiteiten zullen ook docenten, begeleiders en ouders inspireren. Bovendien leiden ze tot een verdere professionalisering van jou en jouw collega’s en kan jouw school zich ermee profileren.

Wat biedt deze module u?

Nadat je deze module hebt gevolgd

  • weet je hoe jouw collega’s te overtuigen van het nut van internationalisering in het primair onderwijs;
  • hoe je het beste met deze internationalisering kunt starten, met welke buitenlandse partners;
  • welke activiteiten het meest zinvol zijn;
  • wat de kosten hiervan zijn.

Voorkennis

Het is van belang dat je goed op de hoogte bent van het onderwijsaanbod op jouw school en van de totstandkoming hiervan. Door internationale activiteiten in te bedden in het curriculum krijgen ze een duurzaam karakter. Bovendien is het belangrijk dat je bereid bent om veel te overleggen met collega’s. Zo creëer je draagvlak en enthousiasme in het hele team.

 

Welkom bij de module ‘Starten met internationaliseren.’ Deze module biedt een kennismaking met internationalisering in het primair onderwijs. Als je hem hebt afgerond, weet je wat er nodig is om te starten met internationaliseringsactiviteiten op jouw school. Je kunt ook beargumenteren waarom deze activiteiten nuttig en noodzakelijk zijn. Tot slot wijst de module je de weg naar meer kennis en contacten, zodat je niet voor elk initiatief het wiel hoeft uit te vinden.