Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Starten met internationaliseren in het PO

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Internationaliseringsmeter

Welkom bij de internationaliseringmeter

De internationaliseringsmeter biedt je in 34 vragen en stellingen inzicht in waar jouw basisschool staat op het gebied van internationalisering.
Internationalisering gaat niet alleen om lessen in vreemde talen of reizen over de grens, maar bijvoorbeeld ook over aandacht voor wereldburgerschap in het primair onderwijs. Al deze onderwerpen komen aan bod in de internationaliseringsmeter. De vragen die je zo direct beantwoordt zijn onderverdeeld in twee thema’s:

  1. Vormen van internationalisering
  2. Verankeren van internationalisering

Na afloop ontvang je op basis van jouw antwoorden een advies over wat je kunt doen om internationalisering op jouw basisschool verder vorm te geven. Dit advies ontvang je ook per e-mail.

Start nu!

Om een goede samenstelling van vragen voor de internationaliseringsmeter te realiseren, deden onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek in het primair onderwijs. Er werd een enquête uitgezet die door 95 leerkrachten werd ingevuld. Daarnaast werd een focusgroepgesprek gehouden met negen schooldirecteuren en coördinatoren internationalisering. De resultaten van het onderzoek kun je teruglezen in rapport.

Colofon
© 2016 De internationaliseringsmeter is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam – lectoraat gedifferentieerd HRM, in samenwerking met en in opdracht van Nuffic.

‘Je moet kinderen het gereedschap geven om naar de wereld te kijken.’ Met die woorden legt een leerkracht kort en krachtig uit waarom internationalisering op basisscholen in zijn ogen belangrijk is. Maar wat is internationalisering nu precies, hoe kun je er vorm aan geven en hoe kun je het verankeren in je school?’
Lees meer hierover in het artikel Grip op internationalisering in JSW en ontdek ook de Internationaliseringsmeter van Nuffic
bron: JSW