Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Starten met internationaliseren in het PO

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Waarom internationaliseren?

De wereld wordt kleiner en absolute grenzen vervagen. Po-leerlingen die naar het vo gaan, kunnen steeds vaker kiezen voor een middelbare school die veel aandacht besteedt aan internationalisering. Als die leerlingen later hun middelbare school afronden, maken ze een grote kans terecht te komen in een internationale studie-, werk- of woonomgeving. Oók als ze in Nederland blijven wonen en werken. Bovendien zijn er vaak veel culturen in je eigen regio. Elke leerling is al een wereldburger. Het is goed dat leerlingen zich daarvan bewust worden en ermee aan de slag gaan.

Internationaliseren geeft een streepje vóór

Op steeds meer po-scholen dringt het besef door dat leerlingen moeten worden voorbereid op onze internationale wereld. Een kennismaking met andere landen en mensen uit andere culturen geeft ze een streepje voor. Hiervan leren ze veel over de ander en over zichzelf. Internationaliseringsactiviteiten kunnen voor leerlingen tot de meest indrukwekkende momenten uit hun schoolloopbaan behoren.

De activiteiten werken inspirerend voor de hele school. Bovendien stimuleert het de professionalisering van de collega’s en kan jouw school zich ermee profileren.

Beginnen

Redenen genoeg om ermee te beginnen. Maar hoe? Hoe overtuig je  jouw collega’s? Welke activiteiten zijn het meest zinvol? Hoe til je het onderwijs naar een hoger niveau? Hoe leg je duurzame contacten met buitenlandse partners? Wat zijn de kosten? Na het doorlopen van deze module kun je deze vragen beantwoorden. Daarbij is het goed om vanaf het begin het onderscheid in vier domeinen voor ogen te houden.

Vier domeinen

Internationalisering in het po is te onderscheiden in vier domeinen:

  1. vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)
  2. internationaal georiënteerde leerinhouden
  3. uitwisseling over de grens
  4. internationale beleidsontwikkelingen

Hieronder vind je een concreet voorbeeld van internationalisering op een school.