Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Starten met internationaliseren in het PO

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Starten met internationaliseren

Je hebt met de vorige opdracht een definitie van 'internationalisering' geformuleerd die past bij jouw school. Nu wil je een internationaliseringsactiviteit ondernemen. Wat doe je eerst? Hoe pak je het aan?

Keep It Small and Simple (KISS)

Je kunt het beste klein beginnen. Internationalisering hoeft niet ingewikkeld te zijn of direct te starten met een leerlingenuitwisseling. Start met een simpel project in één lesuur, waarin je bijvoorbeeld contact maakt met leerlingen van verschillende achtergronden of met een buitenlandse partnerschool. Dit levert snel succes op en kan het enthousiasme voor internationalisering binnen de school aanwakkeren. Verderop in deze module geven we voorbeelden van korte (start)projecten. Eerst vragen wij je goed na te denken over de aanpak. Ga daarvoor naar de opdracht: Welke kansen zie je in jouw curriculum?

Volg de cyclus van de Star of Quality

Heb je goed om je heen gekeken en aansluiting gezocht bij bestaande activiteiten in de school? Dan kun je internationalisering al doende uitbouwen en naar een hoger niveau brengen via de volgende cyclus:

A.  Stel globaal de doelen van internationalisering vast.
B.  Kijk bij welke activiteit(en) je kunt aansluiten.
C.  Bepaal wat de uitkomsten en de kwaliteit van een activiteit moeten zijn.
D.  Bouw het projectidee verder uit in samenwerking met het team.
E.  Evalueer of de beoogde kwaliteit is gehaald, en bouw daar in een volgende cyclus op voort.

Ben je eenmaal rond, dan kun je opnieuw beginnen, maar dan een stapje hoger (N+1). Je hebt immers iets geleerd.

Kies één van de vier domeinen

Zoals gezegd is internationalisering in het po te onderscheiden in vier domeinen:

  1. vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)
  2. internationaal georiënteerde leerinhouden
  3. uitwisseling over de grens
  4. internationale beleidsontwikkelingen
    In deze module wordt verder op ieder domein afzonderlijk ingegaan, waarbij je telkens informatie en een aantal opdrachten vindt.

Handreiking internationalisering primair onderwijs

Meer weten over internationalisering in het primair onderwijs? Speciaal voor schoolbesturen en schoolleiders is de Handreiking internationalisering in het primair onderwijs geschreven. Deze bevat ook voor de geïnteresseerde leerkracht veel nuttige informatie.