Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Starten met internationaliseren in het PO

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Subsidiemogelijkheden

Bij Nuffic kun je verschillende subsidies aanvragen. Hiermee kun je een deel van de uitvoering van jouw internationaliseringsbeleid bekostigen. Er zijn twee subsidies beschikbaar: IPV (Nederlandse overheid) en Erasmus+ (Europese Commissie).

IPV

In de IPV-regeling (Internationalisering Po en Vo) staat het verwerven van internationale competenties centraal. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor zowel curriculumontwikkeling als mobiliteit voor leerlingen, leerkrachten en Pabo-studenten.

Curriculumontwikkeling

Onder curriculumontwikkeling rondom internationalisering vallen:

  • starten met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto), waarbij maximaal 15% van de onderwijstijd in de vreemde taal wordt gegeven;
  • samenwerking tussen po en vo op het gebied van internationalisering en voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn van vvto naar tto;
  • het ontwikkelen of verder ontwikkelen van internationaliserende onderwijsconcepten zoals het International Primary Curriculum of een soortgelijk concept.

Als het internationaliserende onderwijsconcept dat je wilt ontwikkelen er niet bij staat, neem dan contact met ons op. Wij beoordelen dan of het voldoet aan de norm van internationaliserend onderwijsconcept. Als wij akkoord zijn, kun je alsnog een aanvraag indienen.

ERASMUS+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met dit programma kan jouw school een subsidie aanvragen voor mobiliteitsprojecten waarbinnen leerkrachten een cursus kunnen volgen in het buitenland, job shadowing kunnen doen bij een buitenlandse collega of les kunnen geven in een ander land. De subsidie dekt (een deel van) de reis-, verblijf- en cursuskosten. Je kunt binnen Erasmus+ ook subsidie aanvragen voor internationale samenwerkingsprojecten. Meer informatie en hulp vind je op de site van het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training dat verantwoordelijk is voor de uitvoer van het programma in Nederland. Het Nationaal Agentschap is onderdeel van Nuffic.

De School Education Gateway is een Europees platform voor scholen waar ook een aantal handige tools zijn te vinden voor Erasmus + zoals een cursus catalogus, mogelijkheden voor job shadowing en een partner search functie. Daarnaast vind je informatie over Europese initiatieven op het gebied van onderwijs en nieuws over (Europees) onderwijsbeleid.