Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Starten met internationaliseren in het PO

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Wat is internationaliseren precies?

Je kunt jouw leerlingen op veel manieren voorbereiden op een internationale samenleving. Bij de verschillende onderdelen die hieronder genoemd worden horen opdrachten.

Vreemde talen

Veel scholen besteden meer aandacht aan een moderne vreemde taal (vvto) of doen mee aan de pilot voor tweetalig basisonderwijs (tpo). Vreemdetalenonderwijs vergroot de taalvaardigheid, maar doet meer dan dat. Doordat leerlingen nu kunnen communiceren met leeftijdsgenootjes in het buitenland, verbetert ook de zelfstandigheid en de sociale vaardigheden van leerlingen en het geeft leerlingen een bredere kijk op de wereld.

"Je in het Engels kunnen uiten" wordt steeds vaker gezien als een van de basisvaardigheden die nodig zijn om een plek op de arbeidsmarkt te kunnen verwerven en om als (wereld)burger te kunnen functioneren. De kerndoelen Engels voor het basisonderwijs bevestigen dit. Hier komen we verderop in de module op terug.

Thema’s uitbreiden

Sommige po-scholen besteden regelmatig aandacht aan internationale thema’s in de les. Dat kan in het klein en in het groot. De aanleiding hiervoor kunnen de kerndoelen over oriëntatie op jezelf en de wereld (Mens en samenleving) zijn. Misschien bieden de methodes die je gebruikt een mooie opstap om over de grens te kijken, zoals de methodes aardrijkskunde en geschiedenis. Wellicht werk je vanuit thema’s waarbij je ingaat op internationalisering bij voor de hand liggende thema’s als handel en op reis/vakantie, maar ook bij minder voor de hand liggende thema’s als voedsel, feesten en mythen/legendes. Weer andere scholen voeren het internationale curriculum IPC in. Hier komen we verderop in de module op terug.

De wereld in de klas – de klas in de wereld

Het kan zijn dat je regelmatig klassikaal kijkt naar het Jeugdjournaal, waar allerlei landen de revue passeren. Excursies naar en leskisten van bijvoorbeeld scheepvaartmusea en musea voor volkenkunde kunnen je inspireren tot een lessenserie over internationaliseren. Sommige scholen bezoeken toneelvoorstellingen met een internationaal thema of randje. Staat jouw school dichter bij de grens, dan maak je mogelijk soms een uitstapje naar het buitenland. In allerlei groepen zijn er samenwerkingsprojecten mogelijk met kinderen in andere landen via email en Internet.

Wat is jouw schooleigen definitie van internationaliseren?

Hoe kies je nu de juiste activiteit voor jouw school en jouw leerlingen? Het is belangrijk dat je iets kiest wat past bij jouw school en jouw omstandigheden. Definities en doelen van internationalisering kunnen per school verschillen.

Om te meten hoe ver jouw school al is met internationaliseren, kun je naar de internationaliseringsbarometer gaan.

Ga vervolgens naar opdracht 1 en opdracht 2 om het begrip internationalisering voor jouw school te analyseren en definiëren. Met deze definitie kun je voorlopig aan de slag. Je kunt hem altijd bijstellen als je jouw internationaliseringsactiviteiten later uitbreidt en aanpast.