Contactpersoon module

Profielfoto van Bart
Bart van den Elzen

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Subsidiemogelijkheden voor internationalisering

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Subsidiemogelijkheden voor internationalisering

Doelgroep

Alle geïnteresseerden werkzaam binnen het primair, voortgezet of hoger onderwijs die:

  1. Een verblijf in het buitenland overwegen voor cursussen, job-shadowing of lesgeefopdrachten
  2. Internationale samenwerking met partnerscholen/instellingen zoeken

Wat biedt deze module je?

Nadat je deze module hebt gevolgd:

  • heb je kennis van mogelijke financieringsmogelijkheden voor internationaliseringsactiviteiten op je school of instelling;
  • weet je hoe je een subsidieaanvraag moet indienen.

Voorkennis

Voor deze module heb je geen specifieke voorkennis nodig. Wel is het handig als je bekend bent met het onderwerp internationalisering en als je al een idee hebt welke richting je met jouw school of instelling op zou willen. Wat is jouw doel bij het doen van een subsidieaanvraag? Met andere woorden: welke verandering beoog je teweeg te brengen op jouw school/instelling?

-----------------------
Een internationale ervaring is een verrijkende ervaring zo blijkt uit reacties van docenten en stafleden die in het kader van Europese subsidieprogramma’s een tijd lang in het buitenland verbleven. Deze module beoogt docenten, stafleden en andere geïnteresseerden te informeren over verschillende aspecten van internationale uitwisseling en over de hiervoor beschikbare financieringsbronnen.