Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
E-learning Wereldburgerschap

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


E-learning Wereldburgerschap

Alle kinderen in het primair onderwijs (po) werken verplicht aan burgerschapsvorming waardoor ze een actieve rol kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Aangezien de meeste PO-leerlingen al vroeg in aanraking komen met andere culturen, liggen burgerschap en wereldburgerschap voor velen van hen dicht bij elkaar.

Verankering van wereldburgerschapsvorming is belangrijk gezien de ontwikkelingen in ons onderwijs en in onze maatschappij. Deze verankering kan plaatsvinden als er aandacht is voor de vier domeinen binnen wereldburgerschap: kennis, vaardigheden, houding en reflectie.

Voor wie is de module bedoeld?

Voor leerkrachten en directeuren die interesse hebben in wereldburgerschap binnen het primair onderwijs.

Na het doorlopen van deze module:

  • weet u wat de raakvlakken en verschillen zijn tussen burgerschap, internationalisering en wereldburgerschap;
  • bent u zich ervan bewust hoe de 21e-eeuwse vaardigheden en wereldburgerschap hand in hand gaan;
  • heeft u veel ideeën gekregen en activiteiten gedaan om wereldburgerschap te definiëren, ontwikkelen, implementeren en verankeren.

Welke voorkennis heeft u nodig?

U moet goed op de hoogte zijn van het onderwijsaanbod en de totstandkoming hiervan op uw school, met name op de gebieden burgerschapsvorming en internationalisering. Wilt u eerst meer weten over internationalisering in het primair onderwijs, begin dan bij de module Starten met internationaliseren.

Heeft u nog vragen?

Heb je vragen over wereldburgerschap of over deze module? Neem dan contact op met Nuffic via po@nuffic.nl.