Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

E-learning Wereldburgerschap

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


E-learning Wereldburgerschap

1501DeEglantierDelft

Welkom bij de module ‘Wereldburgerschap.’ Deze module biedt een kennismaking met wereldburgerschap in het primair onderwijs.

Alle kinderen in het primair onderwijs (po) werken verplicht aan burgerschapsvorming waardoor ze een actieve rol kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Aangezien de meeste PO-leerlingen al vroeg in aanraking komen met andere culturen, liggen burgerschap en wereldburgerschap voor velen van hen dicht bij elkaar. Daarnaast heeft wereldburgerschap raakvlakken met internationalisering. Wereldburgerschap is bovendien te linken aan de 21e-eeuwse vaardigheden die uw leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben.

Verankering van wereldburgerschapsvorming is belangrijk gezien de ontwikkelingen in ons onderwijs en in onze maatschappij, en gezien de rol die wij spelen op het wereldtoneel. Deze verankering kan plaatsvinden als er aandacht is voor kennis, vaardigheden, houding en reflectie; deze vier domeinen komen uitgebreid aan bod in deze module.

Voor wie is de module bedoeld?

U bent werkzaam op een school voor basisonderwijs. U bent of uw school is geïnteresseerd in wereldburgerschap. U wilt weten: Wat is wereldburgerschap precies? Hoe helpt het mijn leerlingen om goed te functioneren in de wereld nu en later? Welke activiteiten kan ik ontwikkelen om wereldburgerschap te bevorderen? Welke houding hoort daarbij?

Wat biedt deze module u?

Nadat u deze module heeft gevolgd

  • weet u wat de raakvlakken en verschillen zijn tussen burgerschap, internationalisering en wereldburgerschap;
  • bent u zich ervan bewust hoe de 21e-eeuwse vaardigheden en wereldburgerschap hand in hand gaan;
  • heeft u veel ideeën gekregen en activiteiten gedaan om wereldburgerschap te definiëren, ontwikkelen, implementeren en verankeren.

Welke voorkennis heeft u nodig?

U moet goed op de hoogte zijn van het onderwijsaanbod en de totstandkoming hiervan op uw school, met name op de gebieden burgerschapsvorming en internationalisering. Indien nodig volgt u eerst de module Starten met internationaliseren. Daarnaast is veelvuldig overleg met collega’s belangrijk.

[call2action text="Ge%C3%AFnteresseerd%20in%20onze%20training%20op%20locatie%20over%20dit%20onderwerp%3F" link="8463" link-text="Klik%20dan%20hier" /]