Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
E-learning Wereldburgerschap

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Bronnen

Nuffic

De website van Nuffic biedt een goede start als u meer wilt weten over internationalisering in het basisonderwijs. Dit wordt onderverdeeld in vier domeinen: Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto); Internationaal georiënteerde leerinhouden; Uitwisseling; Internationale beleidsontwikkelingen. Ook kunt u hier het Common Framework for European Competence downloaden (vergelijk CEFR - Common European Framework of Reference voor het leren van vreemde talen, het zogenaamde ERK). Daarin staan de competenties van een leerling op het gebied van Europa, zoals 'I can communicate effectively and cope in everyday life in a European/international setting.' Dit kader is gedetailleerder dan de 4 x 7 competenties van het NCDO en kan dienen als meetinstrument: hoe ver is de leerling al? Waar werkt u aan in de klas?

Nuffic Academy

Op de Nuffic Academy staan de online modules die Nuffic heeft ontwikkeld om betrokkenen bij het onderwijs te scholen op het gebied van internationalisering.

SLO

De startpagina voor het po van het SLO is een goede plek om u verder te oriënteren op burgerschap. Bij het tabblad ‘Thema’s’ vindt u thema’s zoals Burgerschap, Culturele diversiteit en Duurzame ontwikkeling. In het curriculumvoorstel Burgerschaps- en mensenrechteneducatie (te downloaden op de website) vindt u uitleg over de drie domeinen (democratie; participatie en identiteit) en in de bijlage een leerplanvoorstel voor het po. De pdf ‘Maatschappelijk verantwoord’ heeft in bijlage 2 een groot aantal voorbeelden staan van activiteiten die u kunt doen als school om leerlingen burgerschap te laten ervaren.

NCDO

De Stichting NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) bevordert mondiaal burgerschap in de Nederlandse samenleving door middel van onderzoek, informatie en events over mondiale thema’s en duurzaamheid. De Stichting geeft het blad Samsam uit. Informatie over Samsam kunt u vinden op deze website.

UNESCO

UNESCO coördineert het VN-thema Education for all, kent een netwerk van UNESCO-scholen en vraagt aandacht voor laaggeletterdheid, duurzaamheid en intercultureel leren. Een belangrijk document van de UNESCO is Global Citizenship Education (Topics and learning objectives) dat u gratis als pdf kunt downloaden.

IPC

Het IPC (International Primary Curriculum) is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren. Hun website biedt allerhande informatie om wereldburgerschap te verankeren in uw curriculum.

Leraar 24

Leraar 24 heeft een dossier over burgerschapsvorming op school. Daar vindt u tips en links om u verder te verdiepen in burgerschap. U kunt ook zoeken op ‘wereldburgerschap’ voor een aantal interessante video’s en andere informatie.

EDO

De website van het Belgische EDO (Educatie voor Duurzame Ontwikkeling) biedt allerhande informatie over duurzaam onderwijs. Op deze pagina kunt u een pdf met competenties voor leerkrachten downloaden.

Kennisnet

Kennisnet heeft een interessant artikel over de combinatie ICT-geletterdheid en burgerschap.