Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
E-learning Wereldburgerschap

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Burgerschap uitbouwen tot wereldburgerschap

U heeft gekeken hoe wereldburgerschap past bij het onderwijs van de toekomst (21e-eeuwse vaardigheden) en er een schooleigen visie op geformuleerd. Nu is het tijd om te kijken naar losse activiteiten op het gebied van wereldburgerschap en naar structurele aandacht voor wereldburgerschap. Wat doet u om wereldburgerschap (blijvend) handen en voeten te geven?

Burgerschap als onderdeel van wereldburgerschap

U denkt misschien dat u een heel nieuw vak moet geven genaamd wereldburgerschap. Het is echter goed u te realiseren dat u hier al mee bezig bent. Het vak burgerschap is een verplicht onderdeel van het curriculum in het po (zie de website van het SLO). Burgerschap en wereldburgerschap zijn uiteraard niet identiek, maar u kunt burgerschap wel uitbreiden naar of inbedden in het vak wereldburgerschap.

Daarnaast kan het zo zijn dat u de leerlingen misschien al aanzet tot gedrag als wereldburger, maar dat u dat niet expliciet (zo) noemt. Denk bijvoorbeeld aan de deelname aan de acties Kinderpostzegels of Schoenmaatjes, het lezen van het tijdschrift Samsam, of het houden van een spreekbeurt over World Wildlife Fund of Oxfam Novib.

Activiteiten

Om burgerschap verder uit te bouwen naar wereldburgerschap is het goed om klein te beginnen. Keep It Small and Simple (KISS-principe). Start met een simpel project, bijvoorbeeld door een van de volgende activiteiten te ondernemen:

  • een filmpje laten zien bij aardrijkskunde over het dagelijks leven van kinderen uit een ander land en dit laten vergelijken met het eigen leven;
  • de feestdagen van andere culturen bespreken en eventueel meevieren;
  • alle leerlingen een boekpresentatie laten houden en expliciet iets laten vertellen over de culturele achtergrond van de hoofdpersonen;
  • schrijven met leerlingen van een andere school die onder hetzelfde bestuur vallen en bijvoorbeeld ‘profielen’ uitwisselen;
  • een ouder uitnodigen die iets vertelt over zijn of haar achtergrond;
  • een spreker van War Child of Amnesty International uitnodigen bij de behandeling van een bepaald thema;
  • bij een ouderavond hapjes uit verschillende landen presenteren, waarbij de leerlingen zelf uitleg geven over de gerechten;
  • een spreker van een andere school uitnodigen die ervaringen deelt met uw team over wereldburgerschap;
  • zelf gaan kijken op een school waar men veel bezig is met wereldburgerschap.

Dit levert snel succes op en kan het enthousiasme voor wereldburgerschap binnen de school verder aanwakkeren.

Tip: Vergroot de kans van slagen van een activiteit

Voordat u daadwerkelijk een activiteit opzet, is het belangrijk om de kans van slagen te vergroten. Kunt u de volgende hokjes voor uzelf aanvinken ?

☐ De activiteit past bij de visie van de school.

☐ Ik kan deze activiteit inbedden in het curriculum.

☐ Het doel van de activiteit is helder.

☐ De activiteit is geschikt omdat hij praktisch uitvoerbaar is.

☐ De school heeft al ervaring met of kennis over zo’n (soort) activiteit.

☐ Ik kan mijn collega’s, de schoolleiding en ouders/verzorgers goed uitleggen waarom deze activiteit geschikt is.

☐ Ik kan mijn leerlingen, collega’s, de schoolleiding en ouders/verzorgers enthousiasmeren voor deze activiteit.