Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
E-learning Wereldburgerschap

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


De doelen van wereldburgerschap

Kerndoelen po

Leerlingen staan op een bepaalde manier in het leven; zij verhouden zich op een bepaalde manier tot de wereld. In de kerndoelen van het primair onderwijs staat bij het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ dat leerlingen ‘zich oriënteren op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.’ Die oriëntatie houdt uiteraard niet op bij de landsgrenzen.

De maatschappij is de wereld

Een basisschool helpt kinderen zich ontwikkelen als mens die zich staande kan houden in en die bij kan dragen aan de maatschappij. Dat kan in kleine kring of op het wereldtoneel zijn. In kleine kring kan de wereld al voorbij komen door het hebben van vriendjes uit andere culturen, het meezingen met liedjes op internet of het kopen van producten uit andere landen. Ook de grotere wereld komt binnen in de klas, bijvoorbeeld bij het gezamenlijk kijken van het Jeugdjournaal of het opnemen van een nieuwe leerling uit een ander land. Leerlingen vergaren zo kennis over de wereld en doen vaardigheden op om mee te draaien in die wereld.

Competenties en kernbegrippen

Om wereldburger te worden hebben leerlingen competenties nodig. Bij burgerschap wordt uitgegaan van het aanleren van een bepaalde basiskennis, vaardigheden en houding; hetzelfde geldt voor wereldburgerschap. Daarnaast wordt in deze module apart aandacht besteed aan reflectie. Deze vier domeinen – kennis, vaardigheden, houding en reflectie – zullen verderop in deze module aan bod komen.

Respect, tolerantie en een open houding zijn kernbegrippen wanneer wordt gesproken over wereldburgerschap. In de klas kunnen leerkrachten vakken vanuit een bepaalde visie geven. Als zij dat doen vanuit het idee dat hun leerlingen wereldburgers zijn of worden, scheppen zij de omgeving waarin leerlingen zich steeds respectvoller, toleranter en opener gedragen. Door de ervaringen die de leerlingen opdoen in de klas, krijgen zij een bepaalde houding, die zij hopelijk ook buiten het klaslokaal aannemen. Voorleven is daarbij belangrijk: actions speak louder than words.