Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
E-learning Wereldburgerschap

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


De schooleigen visie op wereldburgerschap

Structureel aan de slag met wereldburgerschap betekent allereerst het ontwikkelen van een visie samen met uw team. Wat betekent wereldburgerschap voor u, uw collega’s en de leerlingen? Is het een doel of een middel? Is het iets van elke dag of iets voor een jaarlijks terugkerend project?

Doelen van het formuleren van een visie

Iedere school heeft een brede visie op het onderwijs dat wordt geboden. Past wereldburgerschap binnen die visie? Als u uw visie op wereldburgerschap expliciet en helder verwoordt, dan is wereldburgerschap wellicht makkelijker in te voeren. U kunt dan bedenken bij de verschillende activiteiten op het gebied van wereldburgerschap waaruit u een selectie wilt maken: ‘Die activiteit hoort wel bij onze visie, dus die kunnen we doen’ of ‘Die activiteit hoort niet bij onze visie en die hoeven we dus niet te doen.’

Daarnaast zorgt het formuleren van een eigen visie op wereldburgerschap ervoor dat het wordt verankerd in uw school en niet alleen maar bestaat uit een los project dat één enthousiaste collega een enkele keer doet.

Opdracht 3 kan u helpen om een schooleigen visie op wereldburgerschap te formuleren.