Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
E-learning Wereldburgerschap

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Domein 1: Kennis om wereldburger te zijn

Zeven competenties

Het NCDO onderscheidt zeven competenties binnen het domein ‘kennis’ die leerlingen nodig hebben om een goede wereldburger te zijn.

Een wereldburger

  1. kent de eigen samenleving (politiek, economisch, sociaal, ecologisch);
  2. begrijpt hoe deze zich verhoudt tot andere samenlevingen;
  3. ziet hoe ontwikkelingen in de wereld met elkaar samenhangen;
  4. snapt hoe afhankelijk wereldbewoners van elkaar zijn;
  5. kent het belang van een duurzame, ethisch verantwoorde levenswijze;
  6. weet hoe hij snel op de hoogte kan komen van wat zich op aarde afspeelt;
  7. beheerst meerdere (wereld)talen.

Aanpak

U kunt de kennis over wereldburgerschap opbouwen vanuit het bestaande curriculum. Dit kunt u in grote of minder grote mate doen.

Kennis over wereldburgerschap is goed aan te leren tijdens reguliere vaklessen of wanneer u werkt vanuit vakgebieden/thema’s zoals bijvoorbeeld bij het IPC.

Er bestaan methodes en lespakketten waarin internationalisering en (wereld)burgerschap zijn geïntegreerd. Let bij de aanschaf van nieuw lesmateriaal bijvoorbeeld eens op het beeldmateriaal in de methode: Wat straalt die uit? Welk beeld geeft die van de diversiteit in de wereld? Worden thema’s als identiteit, diversiteit, globalisering, mensenrechten, duurzaamheid, mensenrechten en dergelijke genoemd? Hoe komen de onderwerpen aan bod?

Naast het reguliere aanbod is er een groot aanbod van thematische lespakketten, leskisten en handreikingen voor projecten op het terrein van wereldburgerschap. Denk daarbij ook aan de verschillende ontwikkelingshulpprojecten waaraan basisscholen mee kunnen doen. Een deel van de lespakketten die ingaan op internationalisering, gaan ook in op wereldburgerschap. Denk aan leermiddelen van NCDO (www.samsam.net), Edukans (Schoenmaatjes of Scholen voor Scholen), Plan Nederland of Unesco.

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over de kerndoelen van het primair onderwijs, lees dan het kerndoelenboekje dat wordt aangeboden door het SLO. Meer over burgerschap kunt u tevens vinden op de website van het SLO.

Bij de Nuffic Academy kunt u verschillende modules volgen, onder andere over vroeg vreemdetalenonderwijs: ‘Eerste kennismaking met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).

Er zijn 19 scholen die deelnemen aan de pilot tpo en tweetalig primair onderwijs aanbieden. Meer informatie vindt u op de website van Nuffic.

Opdrachten

Ga naar opdracht 4 en opdracht 5 om te kijken hoe u deze kennis kunt onderbrengen in uw huidige curriculum of kunt uitbreiden.