Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
E-learning Wereldburgerschap

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Domein 2: Vaardigheden om wereldburger te zijn

Zeven competenties

Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig om een goede wereldburger te zijn? Het NCDO onderscheidt zeven competenties binnen het domein ‘vaardigheden’ die leerlingen nodig hebben om een goede wereldburger te zijn.

Een wereldburger

 1. kan omgaan en communiceren met mensen met verschillende achtergronden;
 2. is in staat anderen te betrekken, met hen samen te werken en netwerken te vormen;
 3. weet (online) media, vervoers- en communicatiemiddelen te gebruiken;
 4. is in staat snel informatie te vinden en te doorgronden;
 5. kan omgaan met conflicten, snelle veranderingen en onzekere situaties;
 6. weet zich in te leven in wat anderen denken, voelen en willen;
 7. zet zich in om het leven van medemensen te verbeteren, hier én daar.

Zoals u ziet sluiten veel vaardigheden die het NCDO noemt aan op de 21e-eeuwse vaardigheden die worden genoemd in het model van Kennisnet. Het vormgeven van deze 21e-eeuwse vaardigheden in de dagelijkse praktijk en in de organisatie van de school draagt dus bij aan wereldburgerschapsvorming.

Aanpak

Hoe zou u de vaardigheden die uw leerlingen helpen een wereldburger te worden kunnen aanleren? Hier volgen voorbeelden uit de klas en daarbuiten :

 • het bespreken van de gevolgen van gebeurtenissen op het wereldtoneel voor verschillende mensen (bijvoorbeeld leerlingen zelf; kinderen in het betrokken gebied; familieleden van betrokken kinderen, enzovoort);
 • het schrijven van een dagboek vanuit het perspectief van een kind bij het bespreken van een periode bij de geschiedenisles;
 • het sturen van videoboodschappen naar andere leerlingen (bijvoorbeeld op een school van hetzelfde bestuur of van een zusterstad);
 • leerlingen vriendenboekjes in laten vullen om te delen met leerlingen met wie ze een uitwisseling gaan doen;
 • het organiseren van een taaldorp met behulp van studenten van een nabijgelegen middelbare school die maatschappelijke stage lopen;
 • het inzetten van leerling-mediatoren bij conflicten zoals gebeurt bij de Vreedzame School;
 • het rondleiden van leerkrachten uit het buitenland i.v.m. collegiale visitatie;
 • verslag doen van een studiereis via een Skype-verbinding aan de collega’s én leerlingen;
 • het betrekken van de ouders/verzorgers bij het invoeren van veranderingen (denk aan: andere schooltijden; trakteren in de klas; het vieren van feesten zoals Sinterklaas; vrije dagen).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over uitwisseling, kunt u naar de Nuffic Academy module ‘Starten met internationaliseren’ gaan. Domein 3 gaat over ‘Uitwisseling over de grens’.