Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
E-learning Wereldburgerschap

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Domein 3: De juiste houding

Zeven competenties

Het NCDO heeft zeven competenties op het gebied van houding geformuleerd voor een goede wereldburger:

  1. respecteert (en heeft interesse in) diversiteit in normen en waarden;
  2. voelt zich betrokken bij medemensen, in de eigen samenleving én elders;
  3. wil de wereld rechtvaardiger maken, conform de universele mensenrechten;
  4. voelt zich ongemakkelijk bij sociaal onrecht;
  5. gelooft een goede bijdrage te kunnen leveren aan de (mondiale) maatschappij;
  6. staat open voor samenwerking en nieuwe perspectieven of lessen;
  7. is bereid verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen acties.

U kunt er als school voor kiezen om op een aantal competenties de nadruk te leggen, namelijk de waarden en normen die passen bij uw school. U kunt ook competenties waaraan u in het verleden minder aandacht besteedde toevoegen aan uw repertoire.

Aanpak

Actions speak louder than words. Opvoeden is vaak voorleven. Een houding blijkt vaak uit uw gedrag. Als u een leerling een aantal oplossingen biedt voor een conflict en de leerling er zelf een laat kiezen, laat u in uw gedrag tolerantie en respect zien. Als er batterijen en oud papier worden verzameld op uw school, maakt u duidelijk dat u duurzaamheid belangrijk vindt. Als de leerlingen kaarten maken die Unicef drukt en die de leerlingen vervolgens weer verkopen, dan ervaren leerlingen dat betrokkenheid tonen belangrijk is én eenvoudig kan. U kunt zelf waarschijnlijk ook een groot aantal voorbeelden verzinnen waarbij uw gedrag liet zien wat uw standpunten zijn.