Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
E-learning Wereldburgerschap

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Vier domeinen

Volgens het SLO brengt burgerschapsvorming leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Het NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) noemt bij wereldburgerschap vier domeinen. Naast de drie domeinen die worden genoemd door het SLO noemt het NCDO als vierde domein: reflectie. In deze module komen deze vier domeinen apart aan bod:

Domein 1      Kennis

Domein 2      Vaardigheden

Domein 3      Houding

Domein 4      Reflectie

Het NCDO benoemt binnen deze vier domeinen steeds zeven competenties waaraan een leerling moet werken om een competente wereldburger te worden. Per domein worden de zeven competenties opgesomd. Er wordt aandacht besteed aan hoe u het aanleren van deze competenties aan kunt pakken. Bij de eerste twee domeinen zitten bovendien opdrachten die uw competenties op het gebied van wereldburgerschap misschien verder helpen ontwikkelen.