Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
E-learning Wereldburgerschap

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Wat is Wereldburgerschap?

Wat is wereldburgerschap? Is dat hetzelfde als internationalisering? En wat is het verschil tussen burgerschap en wereldburgerschap? Ben je een wereldburger als je een vreemde taal spreekt?

Er is een grote mate van overlap tussen wereldburgerschap en internationalisering. Volgens Nuffic is internationalisering in het basisonderwijs samen met de leerlingen ‘over de grenzen heen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot. Door leerlingen op jonge leeftijd te laten kennismaken met de internationale samenleving, krijgen zij een breder perspectief en worden de leerlingen toegerust op het functioneren in deze wereld.

Actieve rol in de wereld van nu

Bij wereldburgerschap denk je meer dan bij internationalisering aan de actieve rol die je kunt spelen in de internationale samenleving. Bij internationalisering en wereldburgerschap draait het voor een deel om dezelfde kennis en vaardigheden, maar de houding en vooral het doel zijn anders. Een wereldburger stelt zich actiever op in de wereld.

Hiervoor hoeven de leerlingen niet altijd de grens over: er is ook internationalisation at home. Immers, in onze interculturele samenleving hebben leerlingen ook allerlei kennis en vaardigheden en een bepaalde houding nodig.

Wereldburgerschap en internationalisering zijn geen ‘extraatjes’, maar noodzakelijke bouwstenen om kwalitatief goed onderwijs te geven dat past in deze tijd. Bij het onderdeel 21e-eeuwse vaardigheden leert u hier meer over.

Wereldburgerschap en internationalisering

Er is een grote mate van overlap tussen wereldburgerschap en internationalisering. Volgens Nuffic is internationalisering in het basisonderwijs samen met de leerlingen ‘over de grenzen heen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot. Door leerlingen op jonge leeftijd te laten kennismaken met de internationale samenleving, krijgen zij een breder perspectief en worden de leerlingen toegerust op het functioneren in deze wereld.

Actieve rol in de wereld van nu

Bij wereldburgerschap denk je meer dan bij internationalisering aan de actieve rol die je kunt spelen in de internationale samenleving. Bij internationalisering en wereldburgerschap draait het voor een deel om dezelfde kennis en vaardigheden, maar de houding en vooral het doel zijn anders. Een wereldburger stelt zich actiever op in de wereld.

Hiervoor hoeven de leerlingen niet altijd de grens over: er is ook internationalisation at home. Immers, in onze interculturele samenleving hebben leerlingen ook allerlei kennis en vaardigheden en een bepaalde houding nodig.

Wereldburgerschap en internationalisering zijn geen ‘extraatjes’, maar noodzakelijke bouwstenen om kwalitatief goed onderwijs te geven dat past in deze tijd. Bij het onderdeel 21e-eeuwse vaardigheden leert u hier meer over.

Wereldburgerschap en burgerschap

Leerlingen voorbereiden op hun deelname aan de maatschappij is een van de kerntaken van het onderwijs. Sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie (zie de kerndoelen 36, 37 en 38, en aspecten van kerndoelen 34, 35 en 39).

Volgens het SLO brengt burgerschapsvorming leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Zij werken daarbij aan drie domeinen: democratie, participatie en identiteit. Leerlingen maken kennis met begrippen als grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. De kennis van die begrippen komt niet alleen uit het boekje, maar wordt ook geleerd door te oefenen in de praktijk.

De begrippen die bij burgerschapsvorming van belang zijn, zijn ook van belang bij wereldburgerschap. De wereld speelt – gevraagd of ongevraagd – een rol in het leven van de leerlingen. Die wereld is daarbij soms dichterbij dan men denkt. Net zoals er internationalisation at home is, is er global citizenship at home. Om wereldburger te worden, hoeven leerlingen niet de grens over; dat kan ook dicht bij huis. Mensen van verschillende culturen en nationaliteiten wonen immers samen in Nederland.

Wereldburgerschap en een vreemde taal

Ook het vroeg leren van een vreemde taal hoort bij wereldburgerschap: ‘je in het Engels kunnen uiten’ wordt steeds vaker gezien als een van de basisvaardigheden die nodig zijn om een plek op de arbeidsmarkt te kunnen verwerven en om als (wereld)burger te kunnen functioneren. Hiervoor kunt u naar de po-module in de Nuffic Academy: ‘Eerste kennismaking met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)‘.

Optelsom

Wereldburgerschap zorgt voor een internationale dimensie op school; de leerlingen worden zich ervan bewust dat zij onderdeel zijn van een mondiaal systeem en verbonden zijn met de rest van de wereld. Daar spelen ze als wereldburger een actieve rol in. Wereldburgerschap gaat een stapje verder dan burgerschap: het kijkt verder dan het Nederlands burgerschap. Je zou kunnen zeggen dat wereldburgerschap een optelsom is van internationalisering en burgerschap. Van ‘ik en de wereld’ naar ‘de wereld en ik’! Daarbij vergemakkelijkt het spreken van een gemeenschappelijke taal de communicatie.