Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
E-learning Wereldburgerschap

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Wereldburgerschap verankeren

1252DeEglantierDelft

Wereldburgerschap is meer dan een aantal losse activiteiten die een enkele enthousiaste collega zo nu en dan uitvoert. Om mee te kunnen doen in de huidige maatschappij is het belangrijk dat leerlingen structureel de competenties krijgen aangeleerd die zij nodig hebben in de 21e eeuw.

Vergroot de kans van slagen van verankering

Om wereldburgerschap te verankeren in uw school moet er aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan:

1          Er is een duidelijke visie op wereldburgerschap geformuleerd, die wordt gedragen door het schoolbestuur en de schoolleiding. U kunt wereldburgerschap ook noemen in de mission statement van de school.

2          Er is een beleidsplan, bij voorkeur opgesteld in SMART termen, dat expliciet aandacht besteedt aan wereldburgerschap. Schenk ook aandacht aan hoe wereldburgerschap terug komt in de schoolcultuur en het schoolklimaat (‘houding’). Bedenk aan welke kwaliteitseisen de activiteiten op het gebied van wereldburgerschap moeten voldoen en hoe u die kwaliteit bewaakt.

3          Daarnaast is er een jaarplan met allerlei activiteiten en afspraken, zodat deze automatisch langskomen.

4          Het is verstandig om bij verschillende activiteiten actieplannen te maken, zodat u niet steeds opnieuw het wiel uit hoeft te vinden.

5          Er is een werkgroep met iemand in een duidelijke trekkersrol die zich bezighoudt met wereldburgerschap. Laat het implementeren, uitbouwen en verankeren niet over aan één iemand: als die persoon wegvalt, valt meteen wereldburgerschap uit uw school weg. Bovendien weten er twee meer dan één.

6          Er is scholing voor het team indien nodig. Informatie over nascholing vindt u op de website Nuffic Academy. Uiteraard kunnen zij u ook advies geven of op een andere manier van dienst zijn.

7          Er zijn faciliteiten om wereldburgerschap uit te voeren. Denk aan bemensing, tijd, ruimte, ICT-mogelijkheden, enzovoort.