Starten met internationaliseren en wereldburgerschap op school

Internationaliseren en wereldburgerschap zijn containerbegrippen. Hoe geef je hier als docent echt invulling aan in je les? Wellicht denk jij dat andere docenten dit wel oppakken in hun les maatschappijleer. Maar hoe zorg je dat internationalisering iets van de hele school wordt?

Tijdens deze online training vergroot je je expertise en versterk je je vaardigheden die nodig zijn om internationalisering vorm te geven bij jou op school en in je eigen lessen. Je krijgt praktische tips en tools mee, zodat je direct aan de slag kunt.

Je leert hoe je een beleidsplan schrijft, hoe je collega’s kunt betrekken en wat er voor nodig is om vakoverstijgend samen te werken.

Je wilt graag starten met internationaliseren en wereldburgerschap, maar je weet niet waar te beginnen. Deze online training biedt jou een goede eerste stap. Een belangrijk onderdeel van deze training is het schrijven van een beleidsplan en vakoverstijgend samenwerken met je collega’s.  Ter inspiratie bezoek je, als onderdeel van deze training, ook een school die al veel ervaring heeft op het gebied van internationaliseren.

De training bestaat uit drie webinars, verschillende opdrachten en een schoolbezoek. De training wordt buiten reguliere lestijden gegeven. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname aan de training.

Onderwerpen in deze online training:

  • Introductie in internationalisering en wereldburgerschap
  • Hoe schrijf ik een beleidsplan?
  • Hoe enthousiasmeer ik mijn collega’s?
  • Collegiaal inspiratiebezoek op een andere school
  • Vakoverstijgende lesideeën

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt, met name:

  • hoe je internationalisering vorm geeft in de praktijk;
  •  hoe je internationalisering verwerkt in een beleidsplan;
  • zorgen voor draagvlak voor internationalisering en wereldburgerschap onder jouw collega’s, de schoolleiding, de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Webinars op: 12 maart, 16 april en 11 juni 2019. Alle webinars vinden plaats van 19:00-20:30 uur.

Duur: circa 60 minuten per webinar.

Aantal deelnemers: min. 10 deelnemer - max. 15 deelnemers.

Kosten: gratis voor leden van het Global Citizen Network*, niet-leden: 175 euro**

 

*Voor leden van het Global Citizen Network geldt dat per netwerkbijdrage één persoon per jaar vrijgesteld van kosten mag deelnemen aan de online training.

**Als een onderwijsinstelling besluit om binnen drie maanden na het volgen van de online training  ‘Starten met internationaliseren en wereldburgerschap op school’ lid te worden van het Global Citizen Network dan wordt het cursusgeld t.w.v. 175 euro van online training  ‘Starten met internationaliseren en wereldburgerschap op school’ met terugwerkende kracht eenmalig in mindering gebracht op de netwerkbijdrage van 1850 euro per jaar. De netwerkbijdrage is dan eenmalig voor dat jaar 1675 euro. Het cursusgeld zal niet op enige andere wijze gerestitueerd worden dan als korting op de netwerkbijdrage. Zie ook de aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden.

Voor: Docenten werkzaam op het vmbo, havo en vwo die aan de slag willen met internationaliseren.
Duur: 3 dagdelen

Neem contact op