Trainers

Profile photo of Adinda
Onderzoek en beleid internationalisering voortgezet en hoger onderwijs, Internationalisation@home, ethisch en duurzaam internationaliseren.
Profile photo of Anne Rosier
Profile photo of Annelies
Onderzoek internationalisering, intercultureel bewustzijn, wereldburgerschap, inclusiviteit, talige en persoonlijke ontwikkeling in po/vo en expert interculturele communicatie.
Profile photo of Danielle
Internationalisering in het mbo, strategie en verankering van beleid.
Profile photo of Elly
Internationalisering po: vvto Engels, Cilo, wereldburgerschap en samenwerking over de grens.
Profile photo of Jessica
Onderwijsvergelijking, diplomawaardering, credential evaluation, digitaal en face-to-face.
Profile photo of Joey
Wet- en regelgeving inkomende studentenmobiliteit.
Profile photo of Karen
Internationale alumninetwerken, Holland Alumni Network.
Profile photo of Lineke
Internationalisering mbo en tweetalig mbo.
Profile photo of Lynette Peeters
Profile photo of Margje
Internationalisering hoger onderwijs, strategie en beleid, global development and education, dienstverlening Nuffic Neso’s.
Profile photo of Marijke
Onderwijsvergelijking
Profile photo of Mtinkheni
Beleid en onderzoek, signalering trends en ontwikkelingen in po/vo.
Profile photo of Myrna
Teamcoördinator primair onderwijs
Profile photo of Nilay
Internationalisering in het mbo met focus op Internationalisation at Home.
Profile photo of Rosa
Ontwikkeling en management van joint-/double degree programmes, onderwijs en onderzoek internationale samenwerking en mobiliteit van staf, studenten en opleidingen.
Profile photo of Samer
Onderwijsvergelijking
Profile photo of Stéphanie
Onderwijsvergelijking