Beleidskader internationalisering

Tijdens deze training leer je hoe je internationaliseringsbeleid opzet en implementeert. Deze training is met name interessant voor beleidsmedewerkers op centraal, facultair en opleidingsniveau die pas sinds kort betrokken zijn bij internationaliseringsbeleid. We behandelen het hele traject: van de inzet van onderzoek en het schrijven van een beleidsplan tot de implementatie van het beleid en kwaliteitszorg.

Werkwijze

De training verloopt via (interactieve) presentaties en opdrachten die door kleine werkgroepen (2-4 personen) worden uitgevoerd. Er is veel ruimte voor kennisdeling tussen cursisten onderling en voor informeel netwerken tijdens de lunch en borrel.

Onderwerpen

 • Het waarom van internationaliseren
 • Ontwikkelingen wat betreft internationalisering van het hoger onderwijs inclusief EU-beleid en het Bologna-proces
 • Onderzoek naar internationalisering
 • Schrijven en implementeren van een beleidsplan
 • Kwaliteitszorg en accreditatie van internationalisering

Leerdoelen

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt:

 • Je bent goed bekend met de beleidscontext van internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland en Europa
 • Je weet hoe beleid wordt vormgegeven
 • Je begrijpt welke invloed het beleid binnen je eigen instelling kan hebben
 • Je kunt internationale ontwikkelingen vertalen naar instellingsbeleid
 • Je kunt het beleid evalueren
 • Je hebt waardevolle contacten gelegd met medewerkers van andere instellingen

We hechten veel belang aan de groepssamenstelling en de aansluiting van persoonlijke leerdoelen op het trainingsprogramma. Daarom vragen we je na aanmelding een intakeformulier in te vullen met onder meer vragen over je ervaring met internationalisering in het hoger onderwijs. Op basis daarvan bepalen de trainers of je aan de cursus kunt deelnemen.

Data + locatie

8 + 9 november 2017 (INSCHRIJVING GESLOTEN)

Nuffic
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag

Aantal deelnemers

Maximaal 14

Duur

2 dagen op locatie
30 minuten voorbereiding (invullen intakeformulier)

Prijs

€ 780,- p.p.
(inclusief trainingsmateriaal, lunches en de borrel op dag 1, exclusief eventuele reis- en overnachtingskosten)

Trainingsmateriaal

Digitale reader

Trainers

Adinda van Gaalen
Hendrik Jan Hobbes

Voor: Beleidsmedewerkers, opleidingsdirecteuren en -managers
Duur: 2 dagen
Prijs: € 780,- p.p.
Sluit aan op:  Orientatiecursus Internationalisering
Vereist: Cursisten hebben ervaring met internationalisering in het algemeen, of tenminste ervaring met beleidsontwikkeling in het hoger onderwijs.