Eerste kennismaking met vvto Engels

In deze training leer je wat vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels inhoudt en hoe je vvto invoert op jouw school. Je leert welke stappen je moet zetten, wat de randvoorwaarden zijn en hoe je je team meekrijgt. Nascholing en lesmaterialen komen aan de orde evenals subsidiemogelijkheden en de kwaliteitseisen van het landelijke keurmerk vvto.

 

Werkwijze

De training bestaat uit een interactieve presentatie, korte lesideeën die we met z’n allen uitvoeren en kleine groepsopdrachten, afgewisseld met video’s.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Nationale en internationale ontwikkelingen van vvto Engels
 • Redenen om te kiezen voor vvto Engels
 • Cruciale factoren
 • Criteria voor kwalitatief goed vvto Engels
 • Mythes over meertaligheid
 • Stappenplan voor invoering
 • Lesmaterialenlijst
 • Nascholingsmogelijkheden
 • Landelijke Standaard vvto en het kwaliteitskeurmerk
 • Netwerk vvto en bijeenkomsten
 • Ondersteuning van EP-Nuffic
 • Subsidiemogelijkheden

Leerdoelen

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt. Je weet:

 • Welke stappen je moet zetten om vvto Engels op jouw school in te voeren.
 • Hoe je je team meekrijgt.
 • Wat vvto Engels succesvol maakt.
 • Wat de kwaliteitseisen voor vvto zijn en hoe je daarnaar toe kunt werken.
 • Waar je meer informatie en ondersteuning kan krijgen.

Praktische informatie

Wij geven de training over de invoering van vvto Engels bij jou op school, bijvoorbeeld tijdens een studiedag. Ook is het mogelijk om de training bij ons in Den Haag te laten plaatsvinden.

Data + locatie

Datum: in overleg.
Locatie: op de eigen school (in-company) of bij Nuffic (Kortenaerkade 11,
2518 AX, Den Haag)

Aantal deelnemers

Het hele team (10 tot maximaal 25 deelnemers)

Duur

2 uur

Prijs

€ 450,- groepstarief bij minimaal 10 deelnemers

Trainingsmateriaal

Stappenplan invoering vvto Engels

Trainers

Elly Deelder

 

Voor: Leerkrachten en directies uit het basisonderwijs
Duur: 2 uur
Prijs: € 450,- (groepstarief)
Sluit aan op: [module] Eerste kennismaking met vtto
Vereist: Geen speciale voorkennis vereist. Wel interesse in vvto of plannen voor de invoering van vvto Engels
Register-uren lerarenregister: 2

Inschrijven