Gevorderdencursus Internationalisering

In deze training leer je aan de hand van een praktijkopdracht over de verschillende aspecten van internationalisering. Door in teamverband aan deze praktijkgerichte case te werken leer je met de complexiteit daarvan om te gaan. We bespreken ook de actuele ontwikkelingen op het gebied van internationalisering van het hoger onderwijs.

 

Werkwijze

Je krijgt ter voorbereiding op de training een opdracht toegestuurd. De training zelf heeft een interactief karakter met veel oefeningen, opdrachten en ruimte voor discussie.

Leerdoelen

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt:

  • Je hebt inzicht in de complexiteit van internationalisering van het hoger onderwijs
  • Je maakt kennis met een aantal verschillende oplossingsrichtingen voor internationaliseringsvraagstukken
  • Je kunt relevante informatiebronnen identificeren
  • Je leert vaardigheden die je helpen om te gaan met de complexe organisatorische- en tactische aspecten van internationalisering

We hechten veel belang aan de groepssamenstelling en aansluiting van de persoonlijke leerdoelen op het trainingsprogramma. Daarom vragen we je na aanmelding een intakeformulier in te vullen. Op basis daarvan bepalen de trainers of je aan de cursus kunt deelnemen.

Data + locatie

16+ 17 november 2017

Nuffic
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag

Aantal deelnemers

Minimaal 12, maximaal 18

Duur

2 dagen op locatie
30 minuten voorbereiding (invullen intakeformulier)

Prijs

€ 780,- p.p. (incl. lunch, koffie/thee arrangement, excl. eventuele overnachtingskosten)

Trainingsmateriaal

Digitale reader

Trainers

Daan Huberts
Irma Nentjes

 

Voor: Ervaren coördinatoren internationalisering, senior medewerkers international office
Duur: 2 dagen
Prijs: € 780,- p.p.
Sluit aan op: Oriëntatiecursus Internationalisering
Vereist: Enkele jaren werkervaring met internationalisering van het hoger onderwijs. Van deelnemers wordt een zeer actieve inbreng verwacht.