Immigratieprocedures internationale stagiairs

Tijdens deze 1-daagse cursus leer je je weg te vinden in de verschillende procedures en regels waarmee je te maken krijgt als je een internationale stagiair in dienst neemt.

Je maakt kennis met de verschillende relevante verblijfsdoelen voor internationale stagiairs en bijkomende zaken zoals de verzekeringsplicht. Je leert per type stagiair te bepalen welke verblijfsdoelen van toepassing zijn en of er een werkvergunningsplicht is. Daarnaast willen we je leren om zelfstandig betrouwbare informatie op te zoeken over relevante wet- en regelgeving.

Werkwijze

De training verloopt via interactieve presentaties en individuele- en groepsopdrachten.

Onderwerpen

 • typen stagiairs
 • verschil tussen kort verblijf (Schengenregelgeving) en lang verblijf (nationale regelgeving)
 • geldigheid en voorwaarden Visum Kort Verblijf
 • geldigheid en voorwaarden Verblijfsvergunning met of zonder Machtiging Voorlopig Verblijf
 • Stageovereenkomst of Werkvergunning
 • Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA)
 • stagevergoeding & belastingen
 • basiszorgverzekering ja of nee
 • Erkend Referent zijn van de IND: rechten en plichten

Leerdoelen

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt. Je kunt in het bijzonder:

 • zelfstandig relevante wet- en regelgeving opzoeken
 • per individuele internationale stagiair bepalen welke immigratieprocedures van toepassing zijn
 • per procedure de taken van de onderwijsinstelling of stageverlener en de vereiste documentatie benoemen
 • de vereiste handelingen bij IND en UWV benoemen
 • bepalen wanneer voor internationale stagiairs een tewerkstellingsvergunning vereist is
 • bepalen welke documenten in het dossier van de stagiair behoren te zitten

Datum + locatie

datum volgt zsm

Nuffic
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag

Groepsgrootte

8-15 deelnemers

Duur

1 dag
Geen voorbereiding. Het is uiteraard wel mogelijk om van tevoren casussen aan te leveren, zodat hierop kan worden ingegaan tijdens de cursusdag.

Prijs

€ 395,- p.p. (inclusief lunch, borrel en koffie/thee-arrangement)

Trainingsmateriaal

Nvt. Wel dienen cursisten hun eigen laptop mee te nemen naar de cursus.

Trainers

Mascha Schamper
Joey Alberts

Voor: HR-medewerkers, medewerkers International Office
Duur: 1 dag
Prijs: € 395,- p.p.
Sluit aan op: nvt
Vereist: Er is geen voorkennis vereist; wel moeten deelnemers werkzaamheden verrichten die te maken hebben met de praktische kant van het in dienst nemen of plaatsen van internationale stagiairs.