Mobiliteitsdata & marktinformatie

In deze cursus leer je welke gegevens over studentenmobiliteit er zijn, en hoe je deze kunt inzetten voor het beleid, de strategie en de werving van internationale studenten voor jouw instelling. Je gaat actief aan de slag met een aantal use cases, en leert de Nuffic tools www.nuffic.nl/mobility-statistics en de market information statistics gebruiken voor het behalen van concrete marketingdoelen.

Na de cursus ben je in staat om specifieke ontwikkelingen in studentenmobiliteit te interpreteren in het licht van studentenmobiliteit wereldwijd (the big picture). Je leert op welke manieren je de groep internationale studenten kunt segmenteren, en wat daarvan de gevolgen zijn. Tot slot wordt uitgelegd hoe je verschillende soorten marktaandeel kunt berekenen voor jouw instelling, en hoe deze te vergelijken met andere instellingen in Nederland.

Werkwijze

Interactieve presentaties, individuele opdrachten, cases in groepsverband.

Onderwerpen

·    Theorie: vormen en definities van studentenmobiliteit
·    The big picture: mobiliteitstrends op wereldschaal, sinds 1980
·    Internationale student segmenten
·    Marktaandelen per land, per instelling
·    Trendanalyse: trend-in-trends

Leerdoelen

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt:

·    Je kent de verschillende vormen en definities van studentenmobiliteit.
·    Je weet welke gegevens hierover beschikbaar zijn, en hoe je er aan komt.
·    Je gebruikt segmentatie, marktaandelen en trendanalyse om te komen tot diepere inzichten in de (potentiele) mobiliteitsstromen naar jouw onderwijsinstelling.
·    Je kunt deze analyses toepassen in het opstellen, uitvoeren en evalueren van de internationale marketing en wervingsstrategie bij jouw onderwijsinstelling.

Data + locatie

20 maart 2018

Nuffic
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag

Groepsgrootte

8-16 deelnemers

Duur

Eén middag bij Nuffic in Den Haag
+/- 1 uur voorbereiding (online)

Prijs

€ 300,- p.p. (incl. koffie-thee arrangement)

Trainingsmateriaal

Een (eigen) laptop is nodig om deze training te volgen.

Trainers

Daan Huberts

Om een meer onderbouwde selectie van focuslanden te kunnen maken, hebben we samen met Nuffic gewerkt aan een benchmark onderzoek. De ontwikkeling van hun Market Informationtool (MIT) vormde een belangrijk onderdeel waarbinnen Nuffic ons toegang bood tot belangrijke cijfers over (internationale) studentenmobiliteit.”

 - Yvonne van Hest, Brainport Eindhoven

Voor: Marketeers, recruiters en beleidsmedewerkers die zich bezig (gaan) houden met internationale marketing en recruitment
Duur: 1 dagdeel (middag)
Prijs: € 300,- p.p.
Sluit aan op: Oriëntatiecursus internationalisering
Vereist: Enige ervaring met internationale hoger onderwijsmarketing

Inschrijven