Opleiding Coördinator tto

Met deze opleiding vergroot je je expertise en versterk je de vaardigheden die nodig zijn om het tto (tweetalig onderwijs) coördinatorschap succesvol in te vullen. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het schrijven van een beleidsplan. Enerzijds is dit een manier om het geleerde te verwerken, anderzijds leer je op een gestructureerde manier het beleid voor een tto-afdeling op te zetten. Na afloop heeft de tto-afdeling van de school een helder beleidsplan.

 

Op dit moment zijn er geen plaatsen meer beschikbaar voor deze opleiding. Wil je op de wachtlijst? Neem dan contact op met Ineke Swaan.

Werkwijze

De opleiding start met een tweedaagse sessie waarin een aantal belangrijke thema's diepgaand aan de orde worden gesteld. Tijdens de opleiding werk je in groepjes of in tweetallen, zodat je de gelegenheid hebt om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Je leert door middel van workshops van experts en via kennisdeling met andere deelnemers.

Onderwerpen

 • De organisatie van tweetalig onderwijs, de Standaard en het kwaliteitstraject
  Hoe is tweetalig onderwijs in Nederland georganiseerd? De rol van Nuffic. De Standaard havo-vwo en vmbo. Hoe verloopt een visitatie en op welke punten moet een school daarbij specifiek letten?
 • Positionering van tto
  Wat is belangrijk bij de positionering van tto? Positie kiezen in de schoolomgeving. Het merk tto neerzetten. Promotie van tto.
 • Missie/visie tweetalig onderwijs
  Waar gaat het om bij een missie en visie? De relatie tussen de missie/visie van de school en de missie van tweetalig onderwijs.
 • Subsidieprogramma’s van Nuffic
  Wat zijn relevante subsidieprogramma’s voor internationalisering en welke basiskennis is voor de coördinator tto van belang?
 • Teamvorming
  Een tto-coördinator staat niet alleen, maar werkt met een team. Hoe motiveer je een team? De zorg van de coördinator voor de kwaliteit van het team. Hoe organiseer je effectieve bijeenkomsten?
 • Positiebepaling tto-coördinator
  De positie van de tto-coördinator binnen de schoolorganisatie. Tussen management en team. De invloed van de coördinator op het beleid. Heeft de coördinator leidinggevende bevoegdheden?
 • Sterkte-zwakteanalyse
  Een sterkte-zwakteanalyse van de eigen tto-afdeling binnen de school.
 • Het maken van een beleidsplan
  Het waarom en hoe van een beleidsplan.
 • Content and Language Integrated Learning (CLIL)
  De rol van de tto-coördinator wat betreft CLIL. Hoe stimuleer je CLIL?
 • Europese en Internationale Oriëntatie (EIO)
  De rol van de coördinator bij EIO. Het gebruik van het Common Framework for Europe Competence (CFEC). Ideeën rond het portfolio.
 • Tto 2.0
 • Wat gaat er veranderen in de standaard en bij visitaties
 • Financiën en facilitering
  Facilitering van de betrokkenen bij tweetalig onderwijs. De hoogte van de ouderbijdragen en de besteding. Is de coördinator ook budgethouder?
 • Het bovenbouwprogramma tweetalig vwo, havo, vmbo (zo mogelijk in twee groepen)
  Welke eisen zijn er voor de inrichting van de bovenbouw, maar vooral welke mogelijkheden zijn er om het bovenbouwprogramma meer inhoud te geven?
 • Scholing, professionalisering en kwaliteitszorg
  De scholing van startende en ervaren CLIL-docenten. De rol van de coördinator bij kwaliteitszorg: lesbezoeken, feedback, tto-competenties. Feedback van ouders en leerlingen.
 • Diversiteit/onderwijs op maat
  Geen tto-leerling is hetzelfde. Zijn er specifieke problemen op tto? Hoe om te gaan met leerlingen die wel de 'brains' hebben, maar niet de goede studievaardigheden of de motivatie? Speciale trajecten voor hoogbegaafden of zorgleerlingen?
 • Presentaties door de deelnemers
  De deelnemers geven een korte presentatie over een 'highlight' uit hun beleidsplan.

Leerdoelen

Na deelname heb je een aantal doelen bereikt.

 • je hebt een beleidsplan geschreven voor jouw tto-afdeling;
 • je hebt kennis opgedaan om je werk als tto-coördinator optimaal te doen;
 • je hebt kennis genomen van een aantal best practices door met andere tto-coördinatoren ervaringen uit te wisselen.

Data en locatie

26-27 september 2018: dag 1+2, Woudschoten, Zeist
30 oktober: dag 3, Utrecht
10 december: dag 4, Utrecht
25 januari 2019: dag 5, Utrecht

Aantal deelnemers

Max. 20 deelnemers

Duur

5 dagen van ca. 9.30 tot 16.00 (waaronder een tweedaagse met overnachting)

Prijs

€1750,- p.p. (inclusief 1 overnachting, diner en lunches)

Trainers

Annette Koster

Voor: Beginnende en ervaren tto-coördinatoren
Duur: 5 dagen
Wanneer: 26-27 september 2018, 30 oktober, 10 december, 25 januari 2019.
Prijs: € 1750,- p.p.
Vereist: Je bent werkzaam op een (vwo-, havo- en/of vmbo) school die start met tweetalig onderwijs of die dit al langer aanbiedt
Register-uren: 74

 

Neem contact op

Deel deze training