Opleiding Coördinator tweetalig onderwijs (tto)

Met deze opleiding vergroot je je expertise en versterk je de vaardigheden die nodig zijn om het tto (tweetalig onderwijs) coördinatorschap succesvol in te vullen.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het schrijven van een beleidsplan. Enerzijds is dit een manier om het geleerde te verwerken, anderzijds leer je op een gestructureerde manier het beleid voor een tto-afdeling op te zetten. Na afloop heeft de tto-afdeling van de school een helder beleidsplan.

Werkwijze

De opleiding start met een tweedaagse sessie waarin een aantal belangrijke thema's diepgaand aan de orde worden gesteld. Tijdens de opleiding werk je in groepjes of in tweetallen, zodat je de gelegenheid hebt om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Je leert door middel van workshops van experts en via kennisdeling met andere deelnemers.

Onderwerpen

 • De organisatie van tweetalig onderwijs, de Standaard en het kwaliteitstraject
  Hoe is tweetalig onderwijs in Nederland georganiseerd? De rol van Nuffic. De Standaard havo-vwo en vmbo. Hoe verloopt een visitatie en op welke punten moet een school daarbij specifiek letten? Het nieuwe tto 2.0 traject.
 • Positionering van tto
  Wat is belangrijk bij de positionering van tto? Positie kiezen in de schoolomgeving. Het merk tto neerzetten. Promotie van tto.
 • Missie/visie tweetalig onderwijs
  Waar gaat het om bij een missie en visie? De relatie tussen de missie/visie van de school en de missie van tweetalig onderwijs.
 • Subsidieprogramma’s van Nuffic
  Wat zijn relevante subsidieprogramma’s voor internationalisering en welke basiskennis is voor de coördinator tto van belang?
 • Teamvorming
  Een tto-coördinator staat niet alleen, maar werkt met een team. Hoe motiveer je een team? De zorg van de coördinator voor de kwaliteit van het team. Hoe organiseer je effectieve bijeenkomsten?
 • Positiebepaling tto-coördinator
  De positie van de tto-coördinator binnen de schoolorganisatie. Tussen management en team. De invloed van de coördinator op het beleid. Heeft de coördinator leidinggevende bevoegdheden?
 • Sterkte-zwakteanalyse
  Een sterkte-zwakteanalyse van de eigen tto-afdeling binnen de school.
 • Het maken van een beleidsplan
  Het waarom en hoe van een beleidsplan.
 • Content and Language Integrated Learning (CLIL)
  De rol van de tto-coördinator wat betreft CLIL. Hoe stimuleer je CLIL?
 • Wereldburgerschap en persoonsvorming: Dit zijn de twee nieuwe pijlers van tto 2.0. Hoe ga je die vormgeven en wat heb je hiervoor nodig?
 • Tto 2.0
  Wat gaat er veranderen in de standaard en bij visitaties
 • Financiën en facilitering
  Facilitering van de betrokkenen bij tweetalig onderwijs. De hoogte van de ouderbijdragen en de besteding. Is de coördinator ook budgethouder?
 • Scholing, professionalisering en kwaliteitszorg
  De scholing van startende en ervaren CLIL-docenten. De rol van de coördinator bij kwaliteitszorg: lesbezoeken, feedback, tto-competenties. Feedback van ouders en leerlingen.
 • Alternatief naast het IB: Cambridge International
  De voors en tegens van beide programma’s.
 • Presentaties door de deelnemers
  De deelnemers geven een korte presentatie over een 'highlight' uit hun beleidsplan.

Leerdoelen

Na deelname heb je een aantal doelen bereikt.

 • je hebt een beleidsplan geschreven voor jouw tto-afdeling;
 • je hebt kennis opgedaan om je werk als tto-coördinator optimaal te doen;
 • je hebt kennis genomen van een aantal best practices door met andere tto-coördinatoren ervaringen uit te wisselen.

Data en locatie

19-20 januari 2021, Woudschoten in Zeist
15 maart 2021, Utrecht
22 april 2021, Utrecht
11 juni 2021, Utrecht

Aantal deelnemers

Max. 20 deelnemers (Op dit moment is het aantal deelnemers bereikt. Bij interesse in deze training kan je contact opnemen met Ineke Swaan via iswaan@nuffic.nl)

Duur

5 dagen van ca. 9.30 tot 16.00 (waaronder een tweedaagse met overnachting)

Kosten 

€1800,-p.p.

Trainers

Gerrit Jan Koopman en Johan Lamberts

Voor: Beginnende en ervaren tto-coördinatoren
Duur: 5 dagen
Kosten: €1800,-p .p.
Datum: 19 en 20 januari 2021, 15 maart 2021, 22 april 2021, 11 juni 2021

Vereist: Je bent werkzaam op een (vwo-, havo- en/of vmbo) school die start met tweetalig onderwijs of die dit al langer aanbiedt.

(Op dit moment is het aantal deelnemers bereikt. Bij interesse in deze training kan je contact opnemen met Ineke Swaan via iswaan@nuffic.nl) 

Houd mij op de hoogte