Orientatiecursus Internationalisering

In deze cursus leer je waarom hoger onderwijsinstellingen internationaliseren en welke activiteiten instellingen ondernemen om hun doelen op dit vlak bereiken.

Vervolgens worden enkele activiteiten nader onder de loep genomen, waaronder studenten- en docentenmobiliteit en internationale werving. Daarnaast besteden we aandacht aan de ondersteuning van internationale activiteiten als visumaanvragen, beurzenprogramma’s, diplomawaardering en informatievoorziening.

 

Werkwijze

Interactieve presentaties, individuele en groepsopdrachten.

Onderwerpen

 • Internationaliseringskader
 • Voorlichting aan studenten over buitenlandverblijf
 • Organisatie van studiepuntmobiliteit
 • Stafmobiliteit en kennisdeling
 • Werving van buitenlandse studenten
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Organisatie van internationalisering
 • Toelating van buitenlandse studenten
 • Mobiliteitsobstakels
 • Calamiteiten

Leerdoelen

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt:

 • Je hebt inzicht gekregen in het begrip internationalisering in het hoger onderwijs
 • Je weet op welke manieren een onderwijsinstelling kan internationaliseren
 • Je kent de belangrijkste termen op het vlak van internationalisering in het hoger onderwijs
 • Je weet hoe binnen onderwijsinstellingen internationalisering georganiseerd en ondersteund wordt

We hechten veel belang aan de groepssamenstelling en de aansluiting van persoonlijke leerdoelen op het trainingsprogramma. Daarom vragen we je na aanmelding een intakeformulier in te vullen. Op basis daarvan bepalen de trainers of je aan de cursus kunt deelnemen.

Data + locatie

6 en 7 april 2017

EP Nuffic
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag

Aantal deelnemers

Minimaal 12, maximaal 18

Duur

2 dagen op locatie
30 minuten voorbereiding (invullen intakeformulier)

Prijs

€ 695,- (excl. eventuele reis- en overnachtingskosten, incl. trainingsmateriaal)

Trainingsmateriaal

Digitale reader

Trainers

Daan Huberts
Irma Nentjes

 

Voor: Beginnende medewerkers internationalisering, medewerkers international office, coördinatoren internationalisering
Duur: 2 dagen
Prijs: € 695,-
Sluit aan op: - (het is een beginnerscursus)
Vereist: Er is geen voorkennis vereist; wel moeten deelnemers werkzaam zijn in een van de hierboven genoemde functies.

Inschrijven