Starten met internationaliseren

Mijn studenten bereid ik voor op de regionale arbeidsmarkt – maar ook die is internationaal! Straks werken ze met collega’s, leveranciers en klanten uit allerlei landen. Hoe zorg ik dat ze daarvoor de juiste competenties ontwikkelen? Ik wil iets doen met internationalisering, maar waar moet ik beginnen? En hoe doen collega’s op andere mbo-scholen dat? 

Herkenbare vragen? Dan is de cursus Starten met internationaliseren echt iets voor jou! 

Er zijn vele manieren waarop je studenten een internationale ervaring of buitenlandse perspectieven kunt meegeven. Door je onderwijs in het Engels aan te bieden, door online samen te werken met buitenlandse scholen of door stages te bevorderen bij internationale bedrijven in of buiten Nederland.  

In deze training maken we je wegwijs in de wereld van internationalisering. Je leert over het begeleiden van buitenlandstages, over WilWeg, Erasmus+ en over netwerken en programma’s die docenten en medewerkers ondersteunen in het internationaliseren. Bovendien komt aan bod hoe je internationalisering kunt vormgeven in jouw opleiding.

 

“Iedere opleiding heeft een internationale contact, het buitenland is niet meer weg te denken”.
– ROC van Amsterdam –    

In de ochtend richt je je op het ontwikkelen van meer begrip van internationalisering in het mbo. Hier spelen de visie van je eigen school en de uitwisseling met collega’s van andere mbo-scholen een grote rol.  

 • Waarom is internationalisering belangrijk? Wat is de visie van jouw school, college of opleiding op internationalisering?  
 • Op welke manieren kun je een internationale dimensie aan je onderwijs toevoegen? 
 • Wat moet internationalisering uiteindelijk opleveren voor studenten en de opleiding zelf en haar medewerkers? 
 • Tijdens de lunch schuiven Nuffic-experts aan op het gebied van bijvoorbeeld WilWeg, Erasmus+, internationalisation at home en tweetalig mbo. Schrijf je in voor een aantal thema’s en vraag wat je altijd al hebt willen vragen! 

In de middag gaan je aan de slag met een SWOT-analyse van jouw eigen opleiding. Samen brengen we kansen in kaart en werken we aan manieren om obstakels weg te nemen. Je werkt toe naar concreet inzicht: welke vormen van internationalisering sluiten goed aan bij jouw eigen context. Bijvoorbeeld:

 • Internationalisation at home 
 • Stage in het buitenland 
 • Wereldburgerschap  
 • Online samenwerken (eTwinnng)  
 • Tweetalig mbo

Na deze training:  

 • Heb je een duidelijk beeld van de waarde en het nut van internationalisering in het mbo. 
 • Ken je de visie op internationalisering van jouw eigen opleiding of school. 
 • Ken je de visie en aanpak van andere mbo-scholen.  
 • Kun je (beter) verwoorden wat het belang van internationalisering is voor je studenten, docenten, staf én voor de kwaliteit van je onderwijs. 
 • Heb je met een SWOT-analyse concrete ideeën opgedaan voor hoe je internationalisering kunt vormgeven binnen jouw eigen opleiding. 
 • Weet je hoe je studenten kunt ondersteunen in internationale contexten 
 • Weet je hoe je als docent of medewerker zelf kunt internationaliseren.  
 • Kun je de belangrijkste tools en informatie vinden en gebruiken. 
 • Ken je bronnen en netwerken die voor jouw werk van belang zijn.

Data+ locatie

3 december 2019

Nuffic
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag

Groepsgrootte

8-12 deelnemers

Duur

1 dag op locatie in Den Haag
+/- 2 uur voorbereiding (online)

Prijs

€ 635,- p.p. (incl. lunch en koffie-thee arrangement)

Voorbereidende opdracht

Ter voorbereiding op de training maak je een korte opdracht. Deze opdracht krijg je twee weken voorafgaand aan de training via e-mail toegestuurd.

 

Trainers

Stap 1 van 4

25%

Voor: Internationaal (stage)coördinatoren, IBPV-begeleiders, docenten, opleidingsdirecteuren/managers en andere medewerkers van mbo-opleidingen.
Duur:1 dag   
Vereist: Voorbereidende opdracht.
Prijs: €635,-p.p.

Inschrijven