Starten met tweetalig mbo-onderwijs

Waar moet je allemaal aan denken als je een tweetalige opleiding gaat opzetten? In deze training worden handvatten aangereikt om het starten met tweetalig mbo onderwijs makkelijker te maken. Je maakt een SWOT-analyse om zo de problemen, maar ook de kansen van jouw opleiding in kaart te brengen. Ook brainstorm je in groepjes welke eerste stappen je kunt zetten om het invoeren van tweetalig onderwijs makkelijker te maken. Verder krijg je een stappenplan waarmee je direct aan de slag kunt en maak je kennis met één van de pijlers van tweetalig onderwijs,  CLIL (Content Language Integrated Learning).

Werkwijze
In deze interactieve training werk je veel in groepjes zodat je kunt leren van de andere deelnemers. Zij zijn namelijk met dezelfde materie bezig en lopen tegen dezelfde problemen aan. Samen proberen jullie oplossingen te vinden voor eventuele obstakels die je tegen kunt komen bij de invoering van tweetalig onderwijs. Uiteraard word je hierin begeleid door kundige trainers.

Onderwerpen

  • Korte introductie tweetalig onderwijs en het netwerk tweetalig mbo
  • SWOT-analyse
  • De eerste stap
  • Stappenplan
  • CLIL

Leerdoelen
Na deze training heb je:

  • een SWOT-analyse gemaakt van jouw eigen opleiding
  • geleerd welke eerste stappen je al kunt zetten om tweetalig onderwijs in te voeren
  • een stappenplan gekregen waarmee je direct aan de slag kunt
  • geleerd wat CLIL inhoudt en waarom dit één van de pijlers van tweetalig onderwijs is

Data + locatie

30 oktober 2018

Nuffic
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag

Groepsgrootte

8-16 deelnemers

Duur

1 dag

Prijs

€275,- (inclusief trainingsmateriaal en lunch

Trainers

Lineke Ouwendijk
Tanya Schadee-Broers

Voor: teamleiders, teammanagers, docenten Engels, taalcoördinatoren
Duur: 1 dag
Prijs: €275,-
Sluit aan op: -
Vereist: -
Register-uren lerarenregister:
5

Inschrijven