Interculturele communicatie

Herken jij jezelf in het volgende? In jouw werk loopt de omgang met buitenlandse studenten en onderzoekers soms anders dan verwacht. Je ondervindt dat jouw advies of manier van doen in een interculturele setting niet altijd op dezelfde wijze werken. Ook al probeer je de buitenlandse studenten en onderzoekers te begrijpen en in te spelen op wat deze nodig hebben, is het effect soms niet wat je wilde.

In deze training werken we aan meer begrip van en in interculturele communicatie. We gaan aan de slag met enkele modellen en theorie die ons meer inzicht geven in culturen van de ander maar ook in onze eigen waarden. We doen verschillende oefeningen gericht op het analyseren van ervaringen. Hierbij gaan we op zoek naar mogelijke interpretaties van situaties waarin culturele verschillen een rol speelden.

De training richt zich op medewerkers van hoger onderwijsinstellingen die werken met buitenlandse studenten en onderzoekers. Na afloop heb je jouw kennis over interculturele communicatie verdiept. Je hebt beter inzicht gekregen in jouw eigen culturele achtergrond en de manier waarop die mogelijk de communicatie met buitenlandse studenten beïnvloedt. Dit alles zal je helpen om in de praktijk de communicatie te verbeteren en het begrip te vergroten.

Werkwijze

De training verloopt via (interactieve) presentaties, opdrachten en case studies uit de praktijk van het hoger onderwijs die in kleinere werkgroepen worden opgelost. Er is veel ruimte voor kennisdeling tussen cursisten onderling. Voorafgaand aan deze cursus maak je een korte voorbereidende opdracht.

Onderwerpen

  • interculturele communicatie
  • dienstverlening aan buitenlandse studenten en onderzoekers
  • cultuurmodellen

Leerdoelen

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt:

  • je verbetert je inzicht in de ‘eigen’ cultuur en andermans cultuur
  • je krijgt (beter) inzicht in, en ontwikkelt jouw interculturele vaardigheden (verder)
  • je leert van de ervaring van medecursisten
  • je ontvangt feedback op interculturele casuïstiek waar jij mee worstelt

Data + locatie

31 oktober

Nuffic
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag

Groepsgrootte

8-16 deelnemers

Duur

1 dag op locatie
30 minuten voorbereiding (voorbereidende opdracht)

Prijs

€ 710,- p.p. (inclusief  lunch en koffie/thee arrangement)

Trainingsmateriaal

Digitale reader

 

Trainers

Voor: Medewerkers IO, staf/personeel die (veel) interactie hebben met internationale studenten
Duur: 1 dag
Prijs: € 710,- p.p.
Sluit aan op: Beginnerscursus internationalisering

 

Neem contact op