Verankering van internationalisering

Tijdens deze tweedaagse training leer je hoe je internationalisering kunt integreren in de eigen school binnen het mbo. Je maakt kennis met de definitie en vormen van internationalisering en leert hoe je internationaliseringsdoelen kunt bereiken.

In de training neem je het beleidsplan van je eigen school als uitgangspunt en kijkt hoe je dit kunt vertalen naar sectoren en opleidingen. Je brengt internationaliseringsmogelijkheden en activiteiten in kaart voor inbedding in het curriculum. Daarnaast bespreken we hoe je draagvlak kunt krijgen voor deze activiteiten. Je bereidt een ‘elevator-pitch’ voor die je kunt gebruiken om internationalisering verder te brengen binnen jouw organisatie. Er is aandacht voor sectorspecifieke verschillen en jouw ambities.

 

                        “Ik heb een goed beeld gekregen van hoe internationalisering
een plaats kan krijgen in de opleiding” – 
Nova College –

Werkwijze

Tweedaagse training met interactieve presentaties, individuele en groepsopdrachten, 'good practices', rollenspellen en kennisuitwisselingen. De opdrachten zijn zoveel mogelijk gericht op de praktijk en inpasbaar in de eigen school.

We vragen je twee weken voorafgaand aan de training een online intakeformulier in te vullen en een huiswerkopdracht voor te bereiden. Voor de tweede trainingsdag krijg je ook een huiswerkopdracht.

Onderwerpen

 • Hoe definieer je internationalisering?
 • Hoe vertaal je een centraal beleidsplan internationalisering naar de lespraktijk binnen de eigen sector en de bijbehorende opleidingen?
 • Hoe organiseer je internationalisering binnen je school en je les?
 • Wanneer is internationalisering verankerd?
 • Hoe creëer je draagvlak voor internationalisering?

Leerdoelen

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt:

 • Je weet wat internationalisering in het mbo inhoudt
 • Je weet hoe je internationalisering organiseert in jouw school en hoe je draagvlak krijgt
 • Je bent in staat internationaliseringsbeleid te vertalen naar curricula, de les(praktijk)
 • Je weet hoe je de kwaliteit kunt meten
 • Je kunt de belangrijkste tools en informatie vinden en gebruiken
 • Je kent de belangrijkste netwerken die voor jouw werk van belang zijn
 • Je bent in staat je kennis op het gebied van internationalisering zelf up to date te houden en te verdiepen

Data + locatie

5 oktober en 11 november 2020

Nuffic
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag

Groepsgrootte

8-14 deelnemers

Prijs

€ 745,- p.p. (inclusief lunch en koffie/thee-arrangement). Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Trainingsmateriaal

Digitale en geprinte reader

Trainers

Danielle Vogelaar (Nuffic)

Stap 1 van 3

33%

Voor: (Startende) coördinatoren internationalisering, I-BPV-coördinatoren, medewerkers International Office, projectleiders en (team)managers
Duur: 2 dagen, niet aaneengesloten 
Sluit aan op: Aan de slag met internationalisering in het mbo
Register-uren: 14

Inschrijven