Verankering van internationalisering

Tijdens deze tweedaagse cursus leer je hoe je internationalisering kunt integreren in de eigen school. Je maakt kennis met de definitie en vormen van internationalisering en leert hoe je internationaliseringsdoelen kunt bereiken. Je neemt het beleidsplan van je eigen school als uitgangspunt en kijkt hoe je dit kunt vertalen naar sectoren en opleidingen. Je brengt internationaliseringsmogelijkheden en activiteiten in kaart voor inbedding in het curriculum en bekijkt tevens hoe je draagvlak verkrijgt om deze inbedding te bereiken. Je bereidt een ‘elevator-pitch’ voor die je kunt gebruiken om internationalisering verder te brengen binnen jouw organisatie. Er is aandacht voor sectorspecifieke verschillen en jouw internationaliseringsambities.

Werkwijze

Tweedaagse training met interactieve presentaties, individuele en groepsopdrachten, 'good practices', rollenspellen en kennisuitwisselingen. De opdrachten zijn zoveel mogelijk gericht op de praktijk en inpasbaar in de eigen school.

We vragen je twee weken voorafgaand aan de training een online intakeformulier in te vullen en een huiswerkopdracht voor te bereiden. Voor de tweede trainingsdag krijg je ook een huiswerkopdracht.

Onderwerpen

 • Hoe definieer je internationalisering?
 • Hoe vertaal je een centraal beleidsplan internationalisering naar de lespraktijk binnen de eigen sector en de bijbehorende opleidingen?
 • Hoe organiseer je internationalisering binnen je school en je les?
 • Wanneer is internationalisering verankerd?
 • Hoe creëer je draagvlak voor internationalisering?

Leerdoelen

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt:

 • Je weet wat internationalisering in het mbo inhoudt
 • Je weet hoe je internationalisering organiseert in jouw school en hoe je draagvlak krijgt
 • Je bent in staat internationaliseringsbeleid te vertalen naar curricula, de les(praktijk)
 • Je weet hoe je de kwaliteit kunt meten
 • Je kunt de belangrijkste tools en informatie vinden en gebruiken
 • Je kent de belangrijkste netwerken die voor jouw werk van belang zijn
 • Je bent in staat je kennis op het gebied van internationalisering zelf up to date te houden en te verdiepen

Data + locatie

De training vindt plaats op 15 mei en 5 juni 2018 en duurt de gehele dag.

Nuffic
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag

Groepsgrootte

8-14 deelnemers

Prijs

€ 600,- p.p. (inclusief lunch en koffie/thee-arrangement)

Trainingsmateriaal

Digitale en geprinte reader

Trainers

Udo Lut (Landstede)
Danielle Vogelaar (Nuffic)

Trainers

Voor: (Startende) coördinatoren internationalisering, I-BPV-coördinatoren, medewerkers International Office, projectleiders en (team)managers
Duur: 2 dagen, niet aaneengesloten 
Prijs: € 600,- p.p.
Sluit aan op: Aan de slag met internationalisering in het mbo
Register-uren: 14Deel deze training