Verankering van internationalisering (online training)

Tijdens deze tweedaagse online training leer je hoe je internationalisering kunt integreren in de eigen school binnen het mbo. Je maakt kennis met de definitie en vormen van internationalisering en leert hoe je internationaliseringsdoelen kunt bereiken.

In de training ga je samen met een buddy aan de slag met verankering van internationalisering. Je neem je het beleidsplan van je eigen school als uitgangspunt en kijkt hoe je dit kunt vertalen naar sectoren en opleidingen. Je brengt internationaliseringsmogelijkheden en activiteiten in kaart voor inbedding in het curriculum. Daarnaast bespreken we hoe je draagvlak kunt krijgen voor deze activiteiten. Er is aandacht voor sectorspecifieke verschillen en jouw ambities.

 

                        “Ik heb een goed beeld gekregen van hoe internationalisering
een plaats kan krijgen in de opleiding” – 
Nova College –

Werkwijze

Tweedaagse online training met algemene presentaties, een buddy traject, tussentijdse opdrachten en kennisuitwisselingen. De opdrachten zijn zoveel mogelijk gericht op de praktijk en inpasbaar in de eigen school.

We vragen je twee weken voorafgaand aan de training een online intake formulier in te vullen. Op basis van de intake wordt je gekoppeld aan een buddy waarmee je de tussentijdse opdrachten maakt. De trainer is beschikbaar als coach tijdens het gehele traject en adviseert gericht op jouw school.

Onderwerpen

 • Hoe definieer je internationalisering?
 • Hoe vertaal je een centraal beleidsplan internationalisering naar de lespraktijk binnen de eigen sector en de bijbehorende opleidingen?
 • Hoe organiseer je internationalisering binnen je school en je les?
 • Wanneer is internationalisering verankerd?
 • Hoe creëer je draagvlak voor internationalisering?

Leerdoelen

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt:

 • Je weet wat internationalisering in het mbo inhoudt
 • Je weet hoe je internationalisering organiseert in jouw school en hoe je draagvlak krijgt
 • Je bent in staat internationaliseringsbeleid te vertalen naar curricula, de les(praktijk)
 • Je weet hoe je de kwaliteit kunt meten
 • Je kunt de belangrijkste tools en informatie vinden en gebruiken
 • Je kent de belangrijkste netwerken die voor jouw werk van belang zijn
 • Je bent in staat je kennis op het gebied van internationalisering zelf up to date te houden en te verdiepen

Data 

5 oktober en 11 november 2020, beide dagen van 12.30-15.00.

Vorm

We starten met een online intake (survey monkey) en daarna de eerste bijeenkomst op 5 oktober. Deze is online met alle deelnemers en duurt 2,5 uur. Je ontvangt direct een inspiratiepakket met artikelen en informatie die je in de weken erna kan lezen/bekijken. Tussentijds krijg je een praktijkopdracht (huiswerk) die je met je buddy (1 of 2) gaat oppakken en bespreken. Jullie gezamenlijke opdracht stuur je naar mij en hierop ontvang je feedback. Ook ga je aan de slag met een individuele huiswerkopdracht. Deze komt op 11 november tijdens dag 2 online aan bod.

Groepsgrootte

2-9 deelnemers (De training is op dit moment vol, via de knop 'houd mij op de hoogte' kan je op de wachtlijst geplaatst worden)

Prijs

€ 550,- p.p.

Trainingsmateriaal

Digitale reader

Trainer

Danielle Scholtes (Nuffic)

Voor: (Startende) coördinatoren internationalisering, I-BPV-coördinatoren, medewerkers International Office, projectleiders en (team)managers
Duur: 5 uur aan online sessies verdeeld over 2 dagen en een tussentijds buddy traject
Register-uren: 14

De training is op dit moment vol, via de knop ‘houd mij op de hoogte’ kan je op de wachtlijst geplaatst worden.

Houd mij op de hoogte