Op zoek naar een training op maat?

Heb je een interessant onderwerp gezien bij onze open inschrijving trainingen, maar ben je op zoek naar een incompany training voor jouw team? Of zou je een training graag laten afstemmen op de wensen en vragen van jouw onderwijsinstelling?

Wij bieden ook trainingen op maat aan. Bij jou op kantoor of bij ons in Den Haag.

Waardering van diploma’s uit Syrië, Iran en Irak

In deze maatwerktraining gaan we in op de onderwijssystemen van en kwalificaties uit Syrië, Iran en Irak. Op een interactieve manier worden cases doorgenomen, waarbij je handvatten worden aangereikt voor het zelfstandig waarderen van de getuigschriften. Uiteraard kunnen specifieke leerwensen meegenomen worden in de training.

 

Floorwalker diplomawaardering

Werk je in een admissions office en heb je ooit gedacht hoe leerzaam het zou zijn als een ervaren diplomawaardeerder over je schouder meekijkt? Dan heeft een floorwalker je iets te bieden.

Het floorwalker-concept wijkt af van andere trainingen die door de Nuffic Academy worden aangeboden. Gedurende een floorwalkdag draaien twee senior onderwijsvergelijkers van het team Onderwijsvergelijking mee als coach op het admissions office. Het voordeel van deze on the job training is ‘al doende leert men’. De nieuwe kennis wordt opgedaan aan de hand van de actuele werkvoorraad en is daardoor optimaal toegesneden op de praktijk.

Diplomawaardering: een vak apart

De maatwerktraining ‘Diplomawaardering: een vak apart’ is bedoeld voor medewerkers van instellingen en bedrijven die meer willen weten over specifieke onderwerpen op het gebied van diplomawaardering en erkenning.

Krijg je bijvoorbeeld veel aanmeldingen van studenten of sollicitanten uit een bepaald land of regio? Wil je meer weten over authenticiteitskenmerken van onderwijskwalificaties?  Alle relevante onderwerpen zijn mogelijk. Tijdens de cursus wordt theoretische achtergrondinformatie voortdurend toegepast aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

De training wordt in nauw overleg met de klant ontwikkeld. De precieze inhoud is dus afhankelijk van de vraag.

Course Credential Evaluation (EN)

Need a solid foundation in credential evaluation? Or looking to refresh your knowledge and experience? This online course will teach you the principles of credential evaluation. The course consists of five in-depth modules and an additional module covering the basics: Credential Evaluation in a nutshell.

A unique course:

  • In-depth knowledge on several relevant topics, including the use of information resources, how to spot fraudulent documents and how to apply the principles of the LRC
  • Suitable for all levels
  • Create your own learning pathway
  • Available online, 24/7
  • Interaction with the trainer and other course participants.

Verdiepingscursus WAV

In deze training verdiep je je kennis over de wet- en regelgeving én de uitvoering van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Met deze kennis kan je makkelijker de weg te vinden binnen het beleid en ben je in staat ingewikkelde zaken op te lossen.

Eerst frissen we in rap tempo de basiskennis op. Daarna verkennen we de grenzen van de wet aan de hand van de zogenaamde uitzonderings categorieën. Wat is het doel van de uitzonderingscategorie? Wie valt eronder en wie niet? En hoe kun je omgaan met het grijze gebied?

 

Immigratieprocedures internationale stagiairs

Tijdens deze eendaagse cursus leer je je weg te vinden in de verschillende procedures en regels waarmee je te maken krijgt als je internationale stagiairs in dienst neemt.

Je maakt kennis met de verschillende relevante verblijfsdoelen voor internationale stagiairs en bijkomende zaken zoals de verzekeringsplicht. Je leert per type stagiair te bepalen welke verblijfsdoelen van toepassing zijn en of er een werkvergunningsplicht is. Daarnaast willen we je leren om zelfstandig betrouwbare informatie op te zoeken over relevante wet- en regelgeving.

Ontwikkeling & management van joint programmes

Deze training maakt je bewust van alle relevante aspecten waarmee je rekening moet houden bij het ontwikkelen en managen van internationale double degree en joint programmes op bachelor- en masterniveau. Je leert de juiste wegen te vinden om een overwogen advies te kunnen geven over internationale joint programme ontwikkeling.

In deze training komen praktische dilemma’s, voorbeelden en benaderingen aan bod. Hoe ga je bijvoorbeeld om met verschillende collegegelden? En wat zijn de regels rondom accreditatie van joint programmes?  In deze training is er veel ruimte voor discussie en inbreng van ervaringen van deelnemers.

Mobility statistics

In this workshop you will learn which data is available on international student mobility and how you can use this data to support your strategic decision-making. During the workshop you will get insights into larger trends in international student mobility and work on a specific case using our mobility statistics (www.nuffic.nl/mobility-statistics) and market information tools (www.nuffic.nl/market-information).

After the course you will be able to interpret developments and trends in international student mobility and understand what they mean for your institution. You will learn how to use the tools provided to analyse student mobility, calculate market shares and benchmark your institution against others in the Netherlands.

Subsidiemogelijkheden voor internationalisering

Doelgroep

Alle geïnteresseerden werkzaam binnen het primair, voortgezet of hoger onderwijs die:

  1. Een verblijf in het buitenland overwegen voor cursussen, job-shadowing of lesgeefopdrachten
  2. Internationale samenwerking met partnerscholen/instellingen zoeken

Wat biedt deze module je?

Nadat je deze module hebt gevolgd:

  • heb je kennis van mogelijke financieringsmogelijkheden voor internationaliseringsactiviteiten op je school of instelling;
  • weet je hoe je een subsidieaanvraag moet indienen.

Voorkennis

Voor deze module heb je geen specifieke voorkennis nodig. Wel is het handig als je bekend bent met het onderwerp internationalisering en als je al een idee hebt welke richting je met jouw school of instelling op zou willen. Wat is jouw doel bij het doen van een subsidieaanvraag? Met andere woorden: welke verandering beoog je teweeg te brengen op jouw school/instelling?

———————–
Een internationale ervaring is een verrijkende ervaring zo blijkt uit reacties van docenten en stafleden die in het kader van Europese subsidieprogramma’s een tijd lang in het buitenland verbleven. Deze module beoogt docenten, stafleden en andere geïnteresseerden te informeren over verschillende aspecten van internationale uitwisseling en over de hiervoor beschikbare financieringsbronnen.