Floorwalker diplomawaardering

Werk je in een admissions office en heb je ooit gedacht hoe leerzaam het zou zijn als een ervaren diplomawaardeerder over je schouder meekijkt? Dan heeft een floorwalker je iets te bieden.

Het floorwalker-concept wijkt af van andere trainingen die door de Nuffic Academy worden aangeboden. Gedurende een floorwalkdag draaien twee senior onderwijsvergelijkers van het team Onderwijsvergelijking mee als coach op het admissions office. Het voordeel van deze on the job training is ‘al doende leert men’. De nieuwe kennis wordt opgedaan aan de hand van de actuele werkvoorraad en is daardoor optimaal toegesneden op de praktijk.

 

 

Verdiepingscursus WAV

In deze training verdiep je je kennis over de wet- en regelgeving én de uitvoering van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Met deze kennis kan je makkelijker de weg te vinden binnen het beleid en ben je in staat ingewikkelde zaken op te lossen.

Eerst frissen we in rap tempo de basiskennis op. Daarna verkennen we de grenzen van de wet aan de hand van de zogenaamde uitzonderings categorieën. Wat is het doel van de uitzonderingscategorie? Wie valt eronder en wie niet? En hoe kun je omgaan met het grijze gebied?

 

Immigratieprocedures internationale stagiairs

Tijdens deze 1-daagse cursus leer je je weg te vinden in de verschillende procedures en regels waarmee je te maken krijgt als je een internationale stagiair in dienst neemt.

Je maakt kennis met de verschillende relevante verblijfsdoelen voor internationale stagiairs en bijkomende zaken zoals de verzekeringsplicht. Je leert per type stagiair te bepalen welke verblijfsdoelen van toepassing zijn en of er een werkvergunningsplicht is. Daarnaast willen we je leren om zelfstandig betrouwbare informatie op te zoeken over relevante wet- en regelgeving.

Ontwikkeling & management van joint programmes

Deze interactieve training maakt je bewust van alle relevante aspecten waarmee je rekening moet houden bij het ontwikkelen en managen van internationale joint en double degree-programmes op bachelor- en masterniveau. Je leert de juiste wegen te vinden om een overwogen advies te kunnen geven over internationale joint programme ontwikkeling. Aan bod komen praktische dilemma’s, voorbeelden en benaderingen en er is veel ruimte voor discussie en inbreng van ervaringen van deelnemers.

Mobility statistics

In this workshop you will learn which data is available on international student mobility and how you can use this data to support your strategic decision-making. During the workshop you will get insights into larger trends in international student mobility and work on a specific case using our mobility statistics (www.nuffic.nl/mobility-statistics) and market information tools (www.nuffic.nl/market-information).

After the course you will be able to interpret developments and trends in international student mobility and understand what they mean for your institution. You will learn how to use the tools provided to analyse student mobility, calculate market shares and benchmark your institution against others in the Netherlands.

Subsidiemogelijkheden voor internationalisering

Doelgroep

Alle geïnteresseerden werkzaam binnen het primair, voortgezet of hoger onderwijs die:

  1. Een verblijf in het buitenland overwegen voor cursussen, job-shadowing of lesgeefopdrachten
  2. Internationale samenwerking met partnerscholen/instellingen zoeken

Wat biedt deze module je?

Nadat je deze module hebt gevolgd:

  • heb je kennis van mogelijke financieringsmogelijkheden voor internationaliseringsactiviteiten op je school of instelling;
  • weet je hoe je een subsidieaanvraag moet indienen.

Voorkennis

Voor deze module heb je geen specifieke voorkennis nodig. Wel is het handig als je bekend bent met het onderwerp internationalisering en als je al een idee hebt welke richting je met jouw school of instelling op zou willen. Wat is jouw doel bij het doen van een subsidieaanvraag? Met andere woorden: welke verandering beoog je teweeg te brengen op jouw school/instelling?

———————–
Een internationale ervaring is een verrijkende ervaring zo blijkt uit reacties van docenten en stafleden die in het kader van Europese subsidieprogramma’s een tijd lang in het buitenland verbleven. Deze module beoogt docenten, stafleden en andere geïnteresseerden te informeren over verschillende aspecten van internationale uitwisseling en over de hiervoor beschikbare financieringsbronnen.

Interculturele communicatie

Herken jij jezelf in het volgende? In jouw werk loopt de omgang met buitenlandse studenten en onderzoekers soms anders dan verwacht. Je ondervindt dat jouw advies of manier van doen in een interculturele setting niet altijd op dezelfde wijze werken. Ook al probeer je de buitenlandse studenten en onderzoekers te begrijpen en in te spelen op wat deze nodig hebben, is het effect soms niet wat je wilde.

In deze training werken we aan meer begrip van en in interculturele communicatie. We gaan aan de slag met enkele modellen en theorie die ons meer inzicht geven in culturen van de ander maar ook in onze eigen waarden. We doen verschillende oefeningen gericht op het analyseren van ervaringen. Hierbij gaan we op zoek naar mogelijke interpretaties van situaties waarin culturele verschillen een rol speelden.

De training richt zich op medewerkers van hoger onderwijsinstellingen die werken met buitenlandse studenten en onderzoekers. Na afloop heb je jouw kennis over interculturele communicatie verdiept. Je hebt beter inzicht gekregen in jouw eigen culturele achtergrond en de manier waarop die mogelijk de communicatie met buitenlandse studenten beïnvloedt. Dit alles zal je helpen om in de praktijk de communicatie te verbeteren en het begrip te vergroten.

Waardering van diploma’s uit Syrië, Iran en Irak

Deze cursus geeft je inzicht in de onderwijssystemen van en kwalificaties uit Syrië, Iran en Irak. Omdat we graag zoveel mogelijk aansluiten op de praktijk wordt deze cursus apart aangeboden voor universiteiten en hogescholen.

Ben je werkzaam op een universiteit?  Dan ligt de focus op (niet-afgeronde) bachelor- en masteropleidingen, die toelating geven tot het wetenschappelijk onderwijs. In de cursus voor de hogescholen ligt de focus op middelbare schooldiploma’s en (niet-afgeronde) bacheloropleidingen, die toelating geven tot het hoger beroepsonderwijs.

Voor de trainingsdata zie: praktische informatie.

Beginnerscursus Internationalisering

Doelgroep

Beginnende medewerkers internationalisering, medewerkers international office, coördinatoren internationalisering en alle andere belanghebbenden geïnteresseerd in internationalisering. Ook te volgen ter voorbereiding op de training ‘Beginnerscursus Internationalisering’.

Doel

Deze module is ontworpen om kennis te maken met de verschillende Nuffic tools die zijn opgezet voor de bevordering van internationalisering van het onderwijs in Nederland. De module is bedoeld ter voorbereiding van de training ‘Beginnerscursus Internationalisering’, maar kan ook door andere geïnteresseerden gevolgd worden.

Deze module is opgezet als huiswerkopdracht, om deelnemers van de training alvast kennis te laten maken met de verschillende tools en services van Nuffic. De vragen zijn zo opgesteld dat je via onze algemene website en via google searches de antwoorden op de vragen kunt achterhalen. Er is geen inleidende informatie nodig, dus je kunt meteen aan de opdracht beginnen.

Wat biedt deze module?

Nadat je deze module hebt gevolgd:

  • ben je bekend met de verschillende websites en bijbehorende doelgroepen van Nuffic
  • weet je welke media Nuffic gebruikt en uitgeeft
  • ben je bekend met de verschillende Nuffic tools die studenten helpen bij het plannen van hun studie in het buitenland

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig om deze module te volgen.

 

Module 2: immigratieprocedures wetenschappelijk personeel

Praktische informatie

Deze online module maakt onderdeel uit van de cursus Immigratieprocedures Wetenschappelijk Personeel.

Om deze module te kunnen volgen, moet je Module 1 afgerond hebben en naar de cursusdag zijn geweest. Heb je onze cursusdag nog niet bezocht, maar heb je wel interesse? Kijk dan hier voor de eerstvolgende mogelijkheid.

Doel

Na het maken van Module 2 ben je bekend met de regels omtrent de basiszorgverzekering en ken je de ins en outs van aanvraagprocedures bij de IND.

Mocht je nu vragen hebben naar aanleiding van het maken van deze module, voel je dan vrij om contact op te nemen met trainer Ilse Schenk.

We wensen je veel plezier en succes!