Nieuwkomers en vluchtelingen in de klas

Nieuwkomers stromen, soms na een kort verblijf op een AZC-school of in een schakelklas, door naar het reguliere onderwijs. Hoe bereid je je daar als docent op voor? En hoe schep je een veilig pedagogisch klimaat waarin elke leerling zich gezien en gehoord voelt? Deze training helpt je je culturele sensitiviteit te vergroten en inzicht te krijgen in de behoeften van nieuwkomers en vluchtelingen.

De training ‘Nieuwkomers en vluchtelingen in de klas’ is een maatwerktraining. De training wordt in overleg met de klant ontwikkeld. Onderwerpen die in deze training aan bod kunnen komen:

 • Mondialisering en migratie
 • De zorg- en leerervaring en zorg- en leerbehoefte van nieuwkomers en vluchtelingen
 • Alleenstaande Minderjarig Asielzoekers (AMA’s)
 • Integratie en sociale veiligheid
 • Kansengelijkheid en talentbegeleiding
 • Interculturele competenties
 • Een nieuwkomer of vluchteling op stage
 • Internationaliseren in de eigen omgeving

Op zoek naar een training op maat?

Heb je een interessant onderwerp gezien bij onze open inschrijving trainingen, maar ben je op zoek naar een incompany training voor jouw team? Of zou je een training graag laten afstemmen op de wensen en vragen van jouw onderwijsinstelling?

Wij bieden ook trainingen op maat aan. Bij jou op kantoor of bij ons in Den Haag.

Interculturele competenties voor docenten

De wereld wordt steeds kleiner. De arbeidsmarkt wordt internationaler en er is meer culturele diversiteit in de samenleving en op school.

Interculturele competenties worden daarom steeds belangrijker voor zowel docenten als studenten. Internationale mobiliteit wordt gestimuleerd, maar waarom? En wat verstaan we onder een ‘intercultureel competente student’?

Online cursus: Ga van start met een eTwinning project!

Deze online cursus is voor leerkrachten die een eTwinning project willen gaan doen. De cursus bestaat uit drie webinars van een uur, verspreid over 3 weken. Daarnaast ben je ongeveer twee uur per week kwijt aan opdrachten en overleg met andere deelnemers. Als je wilt, kun je tijdens de cursus een eTwinning-project starten met Vlaamse deelnemers.

Na afloop ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

 

Verankering van internationalisering

Tijdens deze tweedaagse training leer je hoe je internationalisering kunt integreren in de eigen school binnen het mbo. Je maakt kennis met de definitie en vormen van internationalisering en leert hoe je internationaliseringsdoelen kunt bereiken.

In de training neem je het beleidsplan van je eigen school als uitgangspunt en kijkt hoe je dit kunt vertalen naar sectoren en opleidingen. Je brengt internationaliseringsmogelijkheden en activiteiten in kaart voor inbedding in het curriculum. Daarnaast bespreken we hoe je draagvlak kunt krijgen creëren voor deze activiteiten. Je bereidt een ‘elevator-pitch’ voor die je kunt gebruiken om internationalisering verder te brengen binnen jouw organisatie. Er is aandacht voor sectorspecifieke verschillen en jouw ambities.

Starten met tweetalig mbo

Waar moet je allemaal aan denken als je gaat starten met tweetalig mbo-onderwijs? Deze training geeft je handvatten om vlot aan de start te gaan. Je brengt met een sterkte-zwakteanalyse (SWOT) de problemen, maar ook de kansen van jouw opleiding in kaart.

In groepjes brainstorm je over de eerste stappen die je kunt zetten bij de invoering van tweetalig onderwijs. Je krijgt een stappenplan aangereikt waarmee je direct aan de slag kunt en je maakt kennis met Content Language Integrated Learning (CLIL), één van de pijlers van tweetalig onderwijs.

Kennismaken met China

Ni hao! 

Samenwerking met onze buurlanden, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk vraagt van studenten interculturele vaardigheden. Hoe dichtbij een land ook is, er blijken vaak meer cultuurverschillen te zijn dan verwacht. De cultuurverschillen met China zijn zelfs groter. Dat het overbruggen van deze verschillen goed mogelijk is, laten de vele Nederlandse bedrijven zien die succesvol zijn in China.

Online kennismaken
Je wilt studenten een goede kennismaking met China bieden. Dan is het wel zo prettig dat je zelf op de hoogte bent van de Chinese cultuur en werkwijze. Met deze module maak je online kennis met China. De kers op de taart zou natuurlijk zijn dat je zelf op uitwisseling gaat en China echt leert kennen.

Doelgroep
Docenten, beginnende beleidsmedewerkers, coördinatoren internationalisering

Leerdoelen van kennismaken met China 
Door het volgen van deze module krijg je een helder beeld van het belang van een nadere kennismaking en samenwerking met China. Je hebt meer zicht op de mogelijkheden en de aspecten die komen kijken bij het aangaan van een samenwerking, partnerschap of uitwisseling met China. Je ziet de meerwaarde voor je studenten, docenten en de school.

Wat biedt deze module je?
Nadat je deze module hebt gevolgd:

 • heb je meer kennis van China en het Chinese beroepsonderwijs
 • weet je meer over de mogelijkheden en de meerwaarde van een samenwerking met China als onderwijspartner
 • weet je welke stappen je kunt nemen om je te oriënteren op een internationaal onderwijssamenwerkingsverband met China

Nanjing

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig om deze module te volgen. Wel is het handig als je enigszins bekend bent met internationalisering in het mbo.

 

Internationalisation at Home in het mbo

Internationalisering is een middel om studenten beter voor te bereiden op hun beroep. Alhoewel bij sommige beroepen het internationale aspect minder voor de hand liggend is, is de overtuiging dat ook de internationale ervaring bijdraagt aan de kwaliteit van de studie en uiteindelijk de uitoefening van het beroep.

Niet alle studenten in het mbo gaan voor hun opleiding naar het buitenland. De meerderheid blijft in Nederland. Deze studenten kun je op school en in de directe omgeving, bijvoorbeeld bij het leerbedrijf, de kans geven interculturele vaardigheden op te doen. Dat kan door de leeromgeving zo in te richten dat ‘thuis’studenten en internationale studenten (op afstand) optimaal van elkaar kunnen leren – alsof ze fysiek bijeen zijn in een ‘international classroom’.

Daarnaast is het ook mogelijk, met de keuzedelen internationalisering, gericht aandacht hieraan te besteden. Je kunt internationalisering meer verankeren in je onderwijsprogramma door onderdelen uit het kwalificatiedossier internationaal in te kleuren. In deze module maak je kennis met de verschillende werkwijzen om dit te bereiken.

Doelgroep
Docenten, en ook (startende) coördinatoren internationalisering en onderwijsmanagers in het mbo die alleen of samen met collega’s kerntaken en/of werkprocessen uit de kwalificatiedossiers willen internationaliseren binnen een Nederlandstalige opleiding.