Webinar: Samenwerken met een school in het buitenland

De reacties op de gratis thema-conferentie ‘Samenwerken met een school in het buitenland’ waren overweldigend. De conferentie zat zelfs na 24 uur al vol. Maar er is goed nieuws: de praktische inhoud van de conferentie gaan we aanbieden in een online workshop. Op deze manier heb ook jij straks de juiste handvatten om een samenwerking met het buitenland te starten of te verdiepen.

Op 16 oktober is de webinar  ‘Samenwerken met een school in het buitenland’. Deze online workshop is gratis en voor iedereen uit het po, vo en mbo.

 

Verankering van internationalisering

Tijdens deze tweedaagse cursus leer je hoe je internationalisering kunt integreren in de eigen school. Je maakt kennis met de definitie en vormen van internationalisering en leert hoe je internationaliseringsdoelen kunt bereiken. Je neemt het beleidsplan van je eigen school als uitgangspunt en kijkt hoe je dit kunt vertalen naar sectoren en opleidingen. Je brengt internationaliseringsmogelijkheden en activiteiten in kaart voor inbedding in het curriculum en bekijkt tevens hoe je draagvlak verkrijgt om deze inbedding te bereiken. Je bereidt een ‘elevator-pitch’ voor die je kunt gebruiken om internationalisering verder te brengen binnen jouw organisatie. Er is aandacht voor sectorspecifieke verschillen en jouw internationaliseringsambities.

Interculturele competenties voor docenten

De wereld wordt steeds kleiner. De arbeidsmarkt wordt internationaler en er is meer culturele diversiteit in de samenleving en op school. Interculturele competenties worden daarom steeds belangijker voor zowel docenten als studenten. Internationale mobiliteit wordt gestimuleerd, maar waarom? En wat verstaan we onder een ‘intercultureel competente student’?

Starten met tweetalig mbo

Waar moet je allemaal aan denken als je een tweetalige mbo-opleiding gaat opzetten? Deze training geeft je handvatten om vlot aan de start te gaan. Je brengt met een sterkte-zwakteanalyse (SWOT) de problemen, maar ook de kansen van jouw opleiding in kaart.

Je brainstormt in groepjes over de eerste stappen die je kunt zetten bij de invoering van tweetalig onderwijs. Je krijgt een stappenplan aangereikt waarmee je direct aan de slag kunt en je maakt kennis met Content Language Integrated Learning (CLIL), één van de pijlers van tweetalig onderwijs.

Kennismaken met China

Ni hao! 

Samenwerking met onze buurlanden, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk vraagt van studenten interculturele vaardigheden. Hoe dichtbij een land ook is, er blijken vaak meer cultuurverschillen te zijn dan verwacht. De cultuurverschillen met China zijn zelfs groter. Dat het overbruggen van deze verschillen goed mogelijk is, laten de vele Nederlandse bedrijven zien die succesvol zijn in China.

Online kennismaken
Je wilt studenten een goede kennismaking met China bieden. Dan is het wel zo prettig dat je zelf op de hoogte bent van de Chinese cultuur en werkwijze. Met deze module maak je online kennis met China. De kers op de taart zou natuurlijk zijn dat je zelf op uitwisseling gaat en China echt leert kennen.

Doelgroep
Docenten, beginnende beleidsmedewerkers, coördinatoren internationalisering

Leerdoelen van kennismaken met China 
Door het volgen van deze module krijg je een helder beeld van het belang van een nadere kennismaking en samenwerking met China. Je hebt meer zicht op de mogelijkheden en de aspecten die komen kijken bij het aangaan van een samenwerking, partnerschap of uitwisseling met China. Je ziet de meerwaarde voor je studenten, docenten en de school.

Wat biedt deze module je?
Nadat je deze module hebt gevolgd:

 • heb je meer kennis van China en het Chinese beroepsonderwijs
 • weet je meer over de mogelijkheden en de meerwaarde van een samenwerking met China als onderwijspartner
 • weet je welke stappen je kunt nemen om je te oriënteren op een internationaal onderwijssamenwerkingsverband met China

Nanjing

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig om deze module te volgen. Wel is het handig als je enigszins bekend bent met internationalisering in het mbo.

 

Internationalisation at Home in het mbo

Internationalisering is een middel om studenten beter voor te bereiden op hun beroep. Alhoewel bij sommige beroepen het internationale aspect minder voor de hand liggend is, is de overtuiging dat ook de internationale ervaring bijdraagt aan de kwaliteit van de studie en uiteindelijk de uitoefening van het beroep.

Niet alle studenten in het mbo gaan voor hun opleiding naar het buitenland. De meerderheid blijft in Nederland. Deze studenten kun je op school en in de directe omgeving, bijvoorbeeld bij het leerbedrijf, de kans geven interculturele vaardigheden op te doen. Dat kan door de leeromgeving zo in te richten dat ‘thuis’studenten en internationale studenten (op afstand) optimaal van elkaar kunnen leren – alsof ze fysiek bijeen zijn in een ‘international classroom’.

Daarnaast is het ook mogelijk, met de keuzedelen internationalisering, gericht aandacht hieraan te besteden. Je kunt internationalisering meer verankeren in je onderwijsprogramma door onderdelen uit het kwalificatiedossier internationaal in te kleuren. In deze module maak je kennis met de verschillende werkwijzen om dit te bereiken.

Doelgroep
Docenten, en ook (startende) coördinatoren internationalisering en onderwijsmanagers in het mbo die alleen of samen met collega’s kerntaken en/of werkprocessen uit de kwalificatiedossiers willen internationaliseren binnen een Nederlandstalige opleiding.

Aan de slag met internationalisering in het mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs leidt ‘competente rebellen’ op: ‘grensoverschrijdende denkers en doeners die door creativiteit, lef en ambitie verandering teweeg brengen’ (de woorden van minister Jet Bussemaker). Internationalisering, verankerd in de curricula, werkt inspirerend, bevordert ambitie en excellentie en verhoogt de kwaliteit van het onderwijs.

Deze module biedt medewerkers in het mbo:

 • Een kennismaking met internationalisering;
 • Meer inzicht in de meerwaarde van internationalisering;
 • Kennismaken met mogelijkheden en zinvolle activiteiten.

Doelgroep
Docenten in het mbo, (beginnende) coördinatoren internationalisering en beleidsmedewerkers.

Doelen van internationalisering in het mbo:

 • Verbreding en verdieping van curricula;
 • Vergroten van internationale en interculturele competenties van studenten;
 • Vergroten van aandacht voor vreemde talen;
 • Vaardigheden als ondernemerschap, creativiteit en problemen oplossen in een internationale context bij studenten trainen;
 • Studenten betere kansen geven op de internationale arbeidsmarkt;
 • Studenten kansen geven om te excelleren;
 • Vernieuwing en verbetering van het onderwijs;
 • Verhogen van professionaliteit docenten.

Wat biedt deze module je?

Nadat je deze module hebt gevolgd:

 • Weet je meer over internationalisering in het mbo;
 • Kun je stappen nemen om de internationalisering binnen je school op te zetten en/of te optimaliseren;
 • Kun je internationalisering verder inbedden in de curricula.

epnuffic_hmcollege_amsterdam_68

Voorkennis

Voor deze module heb je geen specifieke voorkennis nodig.

Het doorlopen van de module en het uitvoeren van de opdrachten duurt ongeveer een werkdag.

Geïnteresseerd in onze training op locatie over dit onderwerp?

Klik dan hier

Online cursus: Ga van start met een eTwinning project!

Deze online cursus is voor leerkrachten die een eTwinning project willen gaan doen. De cursus bestaat uit drie webinars van een uur, verspreid over 3 weken. Daarnaast ben je ongeveer twee uur per week kwijt aan opdrachten en overleg met andere deelnemers. Als je wilt, kun je tijdens de cursus een eTwinning-project starten met Vlaamse deelnemers.

Na afloop ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

 

De doorlopende leerlijn: UNESCO-scholen

Leerlingen van het Hofstad Lyceum (foto Arenda Oomen)

Leerlingen van het Hofstad Lyceum (foto Arenda Oomen)

De doorlopende leerlijn: UNESCO-scholen

UNESCO-scholen werken samen aan vrede en verdraagzaamheid in de wereld. UNESCO biedt deze scholen een doorlopende leerlijn op het gebied van waardenonderwijs aan. Dit kan omdat het netwerk wordt gevormd door scholen voor zowel basisonderwijs als voortgezet en beroepsonderwijs (middelbaar en hoger).

Doelgroep

 • coördinatoren, docenten en bestuurders van scholen die belangstelling voor het netwerk hebben;
 • medewerkers van scholen die al tot het netwerk behoren die meer over de doorlopende leerlijn willen weten. Het gaat hierbij om basis- en middelbare scholen, ROC’s en hogescholen.

Doelen van een UNESCO-lidmaatschap

Een school die toetreedt tot het UNESCO-netwerk heeft extra veel aandacht voor waardenonderwijs, voor vrede en verdraagzaamheid, ook binnen haar internationaliseringsbeleid. Het netwerk heeft bovendien voor leerlingen een doorlopende leerlijn, van primair naar voortgezet naar hoger onderwijs.

Wat biedt deze module je?

Na deze module te hebben doorlopen weet je onder meer:

 • wat de missie en de waarden van UNESCO zijn en hoe de organisatie te werk gaat;
 • hoe het netwerk van UNESCO-scholen is opgebouwd en functioneert;
 • wat een lidmaatschap je biedt zodat je kunt beslissen of je wilt toetreden tot het netwerk;
 • wat je daarvoor moet doen en hoe je dat doet;
 • hoe je anderen over het UNESCO-netwerk kunt informeren.

Voorkennis

Voor deze module heb je geen specifieke voorkennis nodig.