Summer School Internationalisering in Zuid-Afrika

Nederland en Zuid-Afrika zijn pluriforme samenlevingen. Natuurlijk zijn er ook grote verschillen, en juist daarom kunnen we veel van elkaar leren. Over de betekenis van burgerschap en wereldburgerschap bijvoorbeeld, en over identiteit, diversiteit, kansengelijkheid en sociale veiligheid. Belangrijke en uitdagende onderwerpen, zeker in het onderwijs.Leerlingen leren omgaan met verschillen. De Nederlandse Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het Voortgezet Onderwijs roepen ons daartoe expliciet op. Als docent heb je zelf interculturele competenties nodig om hier goed uitvoering aan te geven.

Samen met het Nuffic Nesokantoor in Zuid-Afrika bieden we hiervoor een unieke training aan. Door middel van o.a. kritische uitwisseling van ervaringen, visies en aanpakken met Zuid-Afrikaanse vakgenoten krijg je handvatten hoe om te gaan met pluriformiteit op school. Je realiseert je dat Nederland er niet alleen voor staat in de uitdagingen die pluriformiteit biedt, maar dat er ook andere contexten en vakgenoten zijn waar je van kan leren. Tijdens de training kun je potentiële partnerschappen met Zuid-Afrikaanse vakgenoten verkennen. Je leert hoe je succesvol aan internationale samenwerking kunt doen en hoe je dit kunt financieren.

Nieuwkomers en vluchtelingen in de klas

Nieuwkomers stromen, soms na een kort verblijf op een AZC-school of in een schakelklas, door naar het reguliere onderwijs. Hoe bereid je je daar als docent op voor? En hoe schep je een veilig pedagogisch klimaat waarin elke leerling zich gezien en gehoord voelt? Deze training helpt je je culturele sensitiviteit te vergroten en inzicht te krijgen in de behoeften van nieuwkomers en vluchtelingen.

De training ‘Nieuwkomers en vluchtelingen in de klas’ is een maatwerktraining. De training wordt in overleg met de klant ontwikkeld. Onderwerpen die in deze training aan bod kunnen komen:

  • Mondialisering en migratie
  • De zorg- en leerervaring en zorg- en leerbehoefte van nieuwkomers en vluchtelingen
  • Alleenstaande Minderjarig Asielzoekers (AMA’s)
  • Integratie en sociale veiligheid
  • Kansengelijkheid en talentbegeleiding
  • Interculturele competenties
  • Een nieuwkomer of vluchteling op stage
  • Internationaliseren in de eigen omgeving

Op zoek naar een training op maat?

Heb je een interessant onderwerp gezien bij onze open inschrijving trainingen, maar ben je op zoek naar een incompany training voor jouw team? Of zou je een training graag laten afstemmen op de wensen en vragen van jouw onderwijsinstelling?

Wij bieden ook trainingen op maat aan. Bij jou op kantoor of bij ons in Den Haag.

Meet the world: starten met wereldburgerschap

Scholen willen leerlingen graag voorbereiden op een internationale en dynamische maatschappij. Tijdens deze studiedag leer je hoe jouw school daar een bijdrage aan kan leveren en hoe je de leerlingen competenties op dit gebied mee kunt geven.

Samen met je collega’s ontwikkel je een gemeenschappelijke invulling van het begrip wereldburgerschap. Als team formuleer je ambities en bedenk je concrete activiteiten op dit terrein.

Eerste kennismaking met vvto Engels

In deze maatwerktraining leer je wat vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) inhoudt en hoe je Engels als tweede taal kunt invoeren jouw school. Je ontdekt wat de stappen en randvoorwaarden zijn en hoe je je collega’s meekrijgt. We kijken naar nascholings- en subsidiemogelijkheden, lesmaterialen en het landelijke vvto-keurmerk.

Omgaan met culturele diversiteit in de klas

Door mondialisering en migratie verandert de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Als docent moet je in toenemende mate lesgeven aan leerlingen met uiteenlopende achtergronden: etnisch, cultureel en talig. Daarnaast moet je met ouders communiceren die afkomstig zijn uit andere landen, dichtbij of ver weg. Dit brengt uitdagingen én kansen met zich mee. Veel docenten voelen zich onzeker, ‘handelingsverlegen’.

In deze training leer je hoe om te gaan met deze nieuwe realiteit. Je ontwikkelt een progressieve visie op diversiteit en krijgt handvatten om gevoelige thema’s gerelateerd aan diversiteit te benaderen. Welke stappen kun je zetten om sociale integratie en inclusie in de klas te bevorderen?

De training is ook geschikt voor lerarenopleiders. De studenten van nu zijn de leraren die les gaan geven in pluriforme omgevingen. Bereid ze hierop voor!

Invulling geven aan burgerschapsonderwijs

Hoe zorg ik dat burgerschap in het onderwijs wordt opgenomen? Ben je leraar of lerarenopleider en heb je behoefte aan handvatten hiervoor? In deze training leer je wat burgerschapsonderwijs precies is, hoe het zich tot wereldburgerschap verhoudt en hoe je er concreet vorm aan kunt geven in je curriculum.

Hoe maak ik van mijn leerlingen wereldburgers?

Wereldburgerschap is de mondiale dimensie van burgerschap.

Leerlingen wereldwijs maken, daar streven zowel de Wet op het Primair Onderwijs als de Wet op het Voortgezet Onderwijs naar. In Nederland groeien kinderen op in een pluriforme samenleving, staat er expliciet in benoemd. Ze moeten leren integreren, leren omgaan met allerlei soorten verschillen: in de klas, in de buurt, in het land en in de wereld. Het onderwijs moet hen deze oriëntatie op de pluriforme samenleving bieden.

Ben je docent en wil je meer weten over wereldburgerschap? In deze training ontwikkel je een visie op identiteit en wereldburgerschap en hoe je deze je leerlingen laagdrempelig kan bijbrengen.

De training is ook voor lerarenopleiders geschikt. Leraren in opleiding geven later les in sociaal-culturele pluriforme omgevingen. Je leert hoe je de opgedane kennis en inzichten aan hen kan overbrengen.

Online cursus: Ga van start met een eTwinning project!

Deze online cursus is voor leerkrachten die een eTwinning project willen gaan doen. De cursus bestaat uit drie webinars van een uur, verspreid over 3 weken. Daarnaast ben je ongeveer twee uur per week kwijt aan opdrachten en overleg met andere deelnemers. Als je wilt, kun je tijdens de cursus een eTwinning-project starten met Vlaamse deelnemers.

Na afloop ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.