Webinar: Samenwerken met een school in het buitenland

De reacties op de gratis thema-conferentie ‘Samenwerken met een school in het buitenland’ waren overweldigend. De conferentie zat zelfs na 24 uur al vol. Maar er is goed nieuws: de praktische inhoud van de conferentie gaan we aanbieden in een online workshop. Op deze manier heb ook jij straks de juiste handvatten om een samenwerking met het buitenland te starten of te verdiepen.

Op 16 oktober is de webinar  ‘Samenwerken met een school in het buitenland’. Deze online workshop is gratis en voor iedereen uit het po, vo en mbo.

 

Buurtaalonderwijs

Welkom bij de module ‘Buurtaalonderwijs’ van Nuffic Academy. Deze module bied je een eerste kennismaking of een verdieping van je kennis met buurtaalonderwijs in het primair onderwijs. Met buurtaalonderwijs krijgen leerlingen in de grensstreek structureel onderwijs in het Frans of Duits. Dit kan bijvoorbeeld door op een vast tijdstip in de week een les in het Duits en Frans te geven, maar kan ook op andere manieren.

De module is geschreven voor basisscholen die willen starten met lessen in het Duits of Frans, of deze lessen willen verbreden en verdiepen.


Video: Hogeschool Stenden

Als je deze module hebt afgerond dan:

 • heb je een goed beeld van de kenmerken van buurtaalonderwijs
 • weet je hoe je Duits en Frans succesvol kunt invoeren of uitbreiden op jouw basisschool.

Ben je na het doorlopen van de module enthousiast geworden voor buurtaalonderwijs? Heb je nog vragen of ondersteuning nodig?

Neem dan contact op met het team primair onderwijs van Nuffic via info@vvto.nl. Meld je vooral ook aan bij dit team als je nog niet bij hen bekend bent.

 

Eerste kennismaking met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

po_3

Eerste kennismaking met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

Vvto is het aanbieden van een tweede taal op de basisschool, vaak al vanaf groep 1. In Nederland doen steeds meer basisscholen dit, momenteel zo’n 1100. Op bijna 90 procent van deze scholen krijgen de leerlingen Engels aangeboden.

Doelgroep

U bent directeur, leerkracht en/of coördinator vroeg vreemdetalenonderwijs van een basisschool. U bent – al dan niet namens uw school – geïnteresseerd in de invoering van vvto. U wilt weten wat deze onderwijsvernieuwing precies inhoudt, en wat er nodig is om die door te voeren op uw school. De module is geschreven voor basisscholen die met vvto Engels willen beginnen. Maar ook wie wil starten met Duits, Frans of Spaans als tweede taal krijgt voldoende handvatten.

Doelen van vroeg vreemdetalenonderwijs

 • Hoe jonger kinderen met een vreemde taal beginnen, hoe gemakkelijker en beter ze die taal zullen leren;
 • Wie een taal als Engels goed beheerst, is beter toegerust voor een bestaan in ons ‘werelddorp’;
 • Leerlingen gaan beter voorbereid naar de middelbare school. Sinds een paar jaar is Engels net als Nederlands en wiskunde een kernvak in het voortgezet onderwijs. De overheid vindt die drie vakken heel belangrijk voor succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Bij het eindexamen havo of vwo mag voor maar een van deze vakken een 5 (niet minder) worden gehaald.

Wat biedt deze module u?

Deze module biedt antwoord op vragen als:

 • Wat komt er kijken bij vvto?;
 • Wat maakt het succesvol?;
 • Wat moet er op school gebeuren om aan de Landelijke Standaard vvto van Nuffic te voldoen?  

Voorkennis

Voor deze module heeft u geen specifieke voorkennis nodig.

Bent u na het doorlopen van de module enthousiast geworden en heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het vvto-team van Nuffic via vvto@nuffic.nl

Geïnteresseerd in onze training op locatie over dit onderwerp?

Klik dan hier

Schrijven van een beleidsplan internationalisering PO

po_schrijven

Een beleidsplan internationalisering is onmisbaar voor een school die internationalisering tot een structureel onderdeel van haar onderwijsprogramma wil maken. U schrijf zo’n beleidsplan bijvoorbeeld als u subsidie wilt aanvragen via het programma Erasmus+ of Vios.* In een beleidsplan internationalisering laat een school zien welke doelen ze zichzelf stelt ten aanzien van internationalisering,  en hoe ze de doelen wil bereiken.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor:

 • alle scholen in het primair onderwijs, zonder of met ruime ervaring met internationalisering. Voor de eerste groep is het raadzaam om eerst de Nuffic Academy-module ‘Starten met internationaliseren’ te doorlopen;
 • scholen met een nieuwe coördinator internationalisering die bijvoorbeeld andere accenten wil leggen;
 • scholen met veel kennis op dit vlak die hun beleidsplan internationalisering willen herzien.

Doelen van het schrijven van een beleidsplan internationalisering PO

 • U wilt dat uw school actiever wordt op het vlak van internationalisering;
 • U wilt een subsidieaanvraag doen via het programma Erasmus+ of Vios;
 • U wilt uw huidige beleidsplan kritisch tegen het licht houden;
 • U heeft al een algemeen beleidsplan internationalisering, maar wilt een onderdeel toevoegen, zoals vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) of het International Primary Curriculum (IPC).

Het eindproduct is een realistisch, uitvoerbaar beleidsplan dat voor de komende twee à vier jaar de grote lijnen van uw internationaliseringsbeleid aangeeft.

Wat biedt deze module u?

Nadat u deze module hebt gevolgd, weet u:

 • hoe u een sterkte-zwakteanalyse van het internationaliseringsbeleid van uw school kunt maken;
 • waar u de juiste informatie voor uw beleidsplan internationalisering vindt;
 • hoe u een zo krachtig en realistisch mogelijk beleidsplan opstelt. 

Voorkennis

Bent u nauwelijks of niet bekend met internationalisering in het onderwijs? Dan raden we u aan om eerst de Nuffic Academy-module ‘Starten met internationaliseren’ te volgen.
* Zie http://www.erasmusplus.nl/ en https://www.nuffic.nl/primair-onderwijs/beurzen-en-subsidies/vios

 

Starten met internationaliseren in het PO

po_starten_met_inter

Kinderen die al in het primair onderwijs (PO) in aanraking komen met andere culturen verbreden jong hun horizon. Zo kunnen ze gemakkelijker de overstap maken naar een middelbare school die veel aandacht besteedt aan internationalisering. Met een diploma van zo’n school zijn ze een echte ‘wereldburger’ in wording en hebben ze meer kans om in een internationale studie-, werk- en/of woonomgeving te belanden.

Internationalisering in het po is te onderscheiden in vier domeinen:

 • vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto);
 • internationaal georiënteerde leerinhouden;
 • uitwisseling over de grens;
 • internationale beleidsontwikkelingen.

Doelgroep

Je bent werkzaam op een school voor basisonderwijs. Jij of  jouw school is geïnteresseerd in internationalisering. Je wilt er meer over weten: wat is internationalisering precies, wat heeft mijn school, wat hebben onze leerlingen eraan?

Doelen van internationaliseren in het PO

Een kennismaking met andere landen en mensen uit andere culturen is bijzonder leerzaam voor jouw leerlingen. Internationale activiteiten zullen ook docenten, begeleiders en ouders inspireren. Bovendien leiden ze tot een verdere professionalisering van jou en jouw collega’s en kan jouw school zich ermee profileren.

Wat biedt deze module u?

Nadat je deze module hebt gevolgd

 • weet je hoe jouw collega’s te overtuigen van het nut van internationalisering in het primair onderwijs;
 • hoe je het beste met deze internationalisering kunt starten, met welke buitenlandse partners;
 • welke activiteiten het meest zinvol zijn;
 • wat de kosten hiervan zijn.

Voorkennis

Het is van belang dat je goed op de hoogte bent van het onderwijsaanbod op jouw school en van de totstandkoming hiervan. Door internationale activiteiten in te bedden in het curriculum krijgen ze een duurzaam karakter. Bovendien is het belangrijk dat je bereid bent om veel te overleggen met collega’s. Zo creëer je draagvlak en enthousiasme in het hele team.

 

Welkom bij de module ‘Starten met internationaliseren.’ Deze module biedt een kennismaking met internationalisering in het primair onderwijs. Als je hem hebt afgerond, weet u wat er nodig is om te starten met internationaliseringsactiviteiten op jouw school. U kunt ook beargumenteren waarom deze activiteiten nuttig en noodzakelijk zijn. Tot slot wijst de module u de weg naar meer kennis en contacten, zodat u niet voor elk initiatief het wiel hoeft uit te vinden.

Wereldburgerschap

1501DeEglantierDelft

Welkom bij de module ‘Wereldburgerschap.’ Deze module biedt een kennismaking met wereldburgerschap in het primair onderwijs.

Alle kinderen in het primair onderwijs (po) werken verplicht aan burgerschapsvorming waardoor ze een actieve rol kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Aangezien de meeste PO-leerlingen al vroeg in aanraking komen met andere culturen, liggen burgerschap en wereldburgerschap voor velen van hen dicht bij elkaar. Daarnaast heeft wereldburgerschap raakvlakken met internationalisering. Wereldburgerschap is bovendien te linken aan de 21e-eeuwse vaardigheden die uw leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben.

Verankering van wereldburgerschapsvorming is belangrijk gezien de ontwikkelingen in ons onderwijs en in onze maatschappij, en gezien de rol die wij spelen op het wereldtoneel. Deze verankering kan plaatsvinden als er aandacht is voor kennis, vaardigheden, houding en reflectie; deze vier domeinen komen uitgebreid aan bod in deze module.

Voor wie is de module bedoeld?

U bent werkzaam op een school voor basisonderwijs. U bent of uw school is geïnteresseerd in wereldburgerschap. U wilt weten: Wat is wereldburgerschap precies? Hoe helpt het mijn leerlingen om goed te functioneren in de wereld nu en later? Welke activiteiten kan ik ontwikkelen om wereldburgerschap te bevorderen? Welke houding hoort daarbij?

Wat biedt deze module u?

Nadat u deze module heeft gevolgd

 • weet u wat de raakvlakken en verschillen zijn tussen burgerschap, internationalisering en wereldburgerschap;
 • bent u zich ervan bewust hoe de 21e-eeuwse vaardigheden en wereldburgerschap hand in hand gaan;
 • heeft u veel ideeën gekregen en activiteiten gedaan om wereldburgerschap te definiëren, ontwikkelen, implementeren en verankeren.

Welke voorkennis heeft u nodig?

U moet goed op de hoogte zijn van het onderwijsaanbod en de totstandkoming hiervan op uw school, met name op de gebieden burgerschapsvorming en internationalisering. Indien nodig volgt u eerst de module Starten met internationaliseren. Daarnaast is veelvuldig overleg met collega’s belangrijk.

Geïnteresseerd in onze training op locatie over dit onderwerp?

Klik dan hier

Webinar eTwinning & vvto: vanaf de kleuters een hit

In dit webinar laat eTwinning ambassadeur Yvonne Scherphof zien dat vvto en eTwinning voor elkaar gemaakt zijn. Ze laat je enkele inspirerende en laagdrempelige voorbeelden van eTwinning-projecten zien en gaat met je kijken hoe je een project opzet met een school in het buitenland en hoe je partners kunt vinden. Een geweldige motivator voor je leerlingen om nog meer Engels te willen leren!

Het is aan te raden je van te voren aan te melden voor de eTwinning community via eTwinning.net.

Omgaan met culturele diversiteit in de klas (po)

Door mondialisering en migratie verandert de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Als docent moet je in toenemende mate lesgeven aan leerlingen met uiteenlopende achtergronden: etnisch, cultureel en talig. Daarnaast moet je met ouders communiceren die afkomstig zijn uit andere landen, dichtbij of ver weg. Dit brengt uitdagingen én kansen met zich mee. Veel docenten voelen zich onzeker, ‘handelingsverlegen’.

In deze training leer je hoe om te gaan met deze nieuwe realiteit. Je ontwikkelt een progressieve visie op diversiteit en krijgt handvatten om gevoelige thema’s gerelateerd aan diversiteit te benaderen. Welke stappen kun je zetten om sociale integratie en inclusie in de klas te bevorderen?

De training is ook geschikt voor lerarenopleiders. De studenten van nu zijn de leraren die les gaan geven in pluriforme omgevingen. Bereid ze hierop voor!

Hoe maak ik van mijn leerlingen wereldburgers? (po)

Wereldburgerschap is de mondiale dimensie van burgerschap.

Leerlingen wereldwijs maken, daar streven zowel de Wet op het Primair Onderwijs als de Wet op het Voortgezet Onderwijs naar. In Nederland groeien kinderen op in een pluriforme samenleving, staat er expliciet in benoemd. Ze moeten leren integreren, leren omgaan met allerlei soorten verschillen: in de klas, in de buurt, in het land en in de wereld. Het onderwijs moet hen deze oriëntatie op de pluriforme samenleving bieden.

Ben je docent en wil je meer weten over wereldburgerschap? In deze training ontwikkel je een visie op identiteit en wereldburgerschap en hoe je deze je leerlingen laagdrempelig kan bijbrengen.

De training is ook voor lerarenopleiders geschikt. Leraren in opleiding geven later les in sociaal-culturele pluriforme omgevingen. Je leert hoe je de opgedane kennis en inzichten aan hen kan overbrengen.